skip to Main Content

Equitherapie

“Equitherapie, een mooi vak met een lange adem” (IJP, 2018)

Sinds 10 jaar is het mogelijk om bij Zeeuwse Gronden equitherapie (paardentherapie) te volgen, als onderdeel van of aanvulling op de behandeling. Immers, niet voor alle mensen met een ernstige psychiatrische ziekte zijn gesprekken of medicijnen voldoende.

Bij equitherapie wordt doelgericht gewerkt aan problemen van fysieke, psychische, orthopedagogische en sociale aard (een voorbeeld hiervan is traumatraining). Cliënten leren contact te maken met paarden, door fysieke en technische vaardigheden, maar vooral ook door concentratie, doelgerichtheid en visualisatie. Paarden voelen goed aan wat er in mensen omgaat en dat helpt bij het oppikken van signalen vanuit het lichaam.

Equitherapie werkt vanuit een liefdevolle, accepterende houding: een houding die veiligheid creëert. Het kan leiden tot meer zelfbeheersing, zelfcontrole en zelfwaardering.

In het magazine IJslandse Paarden, editie 5 – 2018 verscheen een artikel over equitherapie zoals deze gegeven wordt bij Zeeuwse Gronden. Lees het volledige artikel hier.

Back To Top