skip to Main Content

Care4 wordt USER

Home Grondig

Care4 wordt USER

Bijna iedereen van ons heeft ermee te maken: het programma Care4. Al jaren werken we ermee om de zorg voor onze cliënten vast te leggen. Van urenregistratie, verslaglegging, behandelplannen tot adresgegevens. Je kon het allemaal kwijt en vinden in Care4. Aankomend voorjaar gaan we over op het programma USER.

Waarom gaan we over?
De ondersteuning van Care4 is al jaren geleden gestopt. Dit zorgde voor vele beperkingen. Hoewel USER voor iedereen nieuw zal zijn, is het wel gebruiksvriendelijker. Als je het eenmaal gebruikt, zal je zien dat het je werk veel meer kan ondersteunen dan dat Care4 nu doet.

Hoe gaan we over?
Voordat we overgaan krijgt iedereen een training, zodat je voor de overgang al weet hoe USER werkt. Een aantal van onze collega’s zijn gevraagd om trainer te worden. Zij krijgen in februari een training vanuit USER zelf. Vervolgens krijgt iedereen die met Care4 werkt rond maart een training van deze collega’s. De uitnodiging voor deze training ontvangen jullie vanzelf.

Meer informatie
De komende tijd zullen we regelmatig updates geven over de voortgang van deze overgang. Deze updates kun je vinden op Grondig. Hier zal later ook meer algemene informatie te vinden zijn. Denk aan handleidingen en dergelijke.

Home Grondig

Nu op de website:

Eindelijk weer samen voetballen tijdens de Zeeuwse Zomercup 2022
Studenten pedagogiek maken kennis met Zeeuwse Gronden
Koningsreceptie doet herinneren aan begin van Zeeuwse Gronden
‘Meer natuur voor pittig fruit’ dankzij 200 bijenhotels
“Terwijl bijna alle ggz-instellingen krimpen, breidt Zeeuwse Gronden juist uit”

Nu op de agenda:

Fruitpersdag op de Kraaghoeve
Wandelvakantie naar de Santiago de Compostela
Netwerkontbijt in Middelburg
Back To Top