skip to Main Content

Cursus ‘Werken aan geluk in je relatie’

Relaties zorgen voor veel geluk in je leven. Dat geldt zeker voor de relatie met je partner. Tegelijkertijd kent deze relatie stress, onzekerheid en sleur. Je kunt jezelf, je partner en je omgeving een groot plezier doen door te werken aan meer geluk in je relatie.

In deze vijfdelige cursus passen we recente inzichten toe uit de positieve psychologie en de academie voor geluk. De avonden bestaan elke keer uit een gedeelte theorie, een praktische oefening en een huiswerkopdracht. Een tekstboek wordt aan het begin van de cursus uitgereikt.

Om als koppel deel te kunnen nemen aan de cursus is het vereist dat je in behandeling bent bij Zeeuwse Gronden (of dat je kind of partner dit is). Inschrijven is mogelijk op verwijzing van je huisarts of behandelaar. Voorafgaand aan de cursus houden we een intakegesprek, aan het einde van de cursus volgt een evaluatie.

Aanmelden en meer informatie over de cursus: factsecretariaat@zeeuwsegronden.nl of 0115-621314

Back To Top