skip to Main Content

DWZ

Demontage Werkplaats Zeeland (DWZ) is een werkleerbedrijf waar professionele apparaten, elektronica en andere artikelen worden gedemonteerd door mensen voor wie werken niet per definitie een vanzelfsprekendheid is. De onderdelen worden vervolgens gesorteerd en klaargemaakt voor hergebruik.

DWZ is een samenwerkingsverband tussen React, A&M Recycling en Zeeuwse Gronden. Bij DWZ krijgen mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt de kans om onder professionele begeleiding werkervaring op te doen. De beschermde werkomgeving biedt mogelijkheden voor dagbesteding en re-integratie. Daarnaast wordt er een wezenlijke bijdrage geleverd aan milieu en maatschappij.

Er is een uitgebreid aanbod aan werkzaamheden binnen verschillende domeinen: administratie, catering, onderhoud, vervoer en demontage. De combinatie van begeleiding en werk maakt persoonlijke ontwikkeling mogelijk. Indien gewenst of nodig is er training on the job of kan er een vakopleiding worden gevolgd. Zo kan er gewerkt worden aan persoonlijk en maatschappelijk herstel.

Back To Top