Ga naar hoofdinhoud

PDCA-cyclus

Graag jullie aandacht voor het volgende.

Hierbij vinden jullie een organisatie-brede ‘PDCA-cyclus’.

Deze zullen we binnen Zeeuwse Gronden als middel gaan gebruiken om met elkaar alert te blijven op de kwaliteit van zorg(processen).

PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act en komt op het volgende neer:

  1. Plan: beleid, procedures en doelen opstellen om tot verbeteringen te komen
  2. Do: het uitvoeren en realiseren van de plannen op verschillende niveaus
  3. Check: meten/toetsen/evalueren in hoeverre doelen zijn bereikt
  4. Act: waar nodig beleid, procedures en wijze van uitvoering bijstellen

Dit is een continu proces.

De cyclus lijkt nu nog wat algemeen en misschien ook onduidelijk.

Binnenkort volgt meer informatie over hoe dit op locatieniveau en voor iedere discipline te implementeren.

Voor nu graag de bijgevoegde PDCA-cyclus door te nemen en op alle locaties (wonen, dagbesteding, kantoor) duidelijk zichtbaar op te hangen.

Back To Top