Ga naar hoofdinhoud

Uitslag medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) zijn bekend. In totaal hebben 139 medewerkers meegedaan, waarvoor grote dank!

Zeeuwse Gronden krijgt een 8 als rapportcijfer voor de totale tevredenheid. Een mooi en veelbelovend cijfer, maar ook dan is er nog ruimte voor verbetering. Naar aanleiding van het MTO is er een analyse uitgevoerd en zijn er een aantal aandachtspunten geformuleerd. Aan deze punten kunnen we samen werken voor nog een mooier resultaat!

Zie hieronder de rapportages:

Rapport MTO

Factsheet MTO

Analyse MTO

Back To Top