skip to Main Content

Hulp bij psychische klachten

Iedereen kan te maken krijgen met psychische problemen. Dit varieert van lichte stress- of angstklachten tot autisme, borderline of schizofrenie. Voor de behandeling van deze en andere psychische klachten heeft Zeeuwse Gronden diverse zorgprogramma’s.

Soms lukt het om psychische problemen zelf, of met de hulp van familie en vrienden, op te lossen. Of door bijvoorbeeld het volgen van een cursus. Is dit niet voldoende en hebben de problemen veel invloed op je dagelijks leven, dan is het zinvol professionele hulp te zoeken.

Voor de behandeling van lichte klachten kun je vaak terecht bij de eigen huisarts of bij een praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ). Als zij je niet goed genoeg kunnen helpen, verwijzen ze je door naar de basis-ggz, bijvoorbeeld van Zeeuwse Gronden.

Voor zwaardere psychische klachten, zoals autisme, borderline, schizofrenie of een angststoornis, hebben we verschillende zorgprogramma’s. Zo bieden we hulp bij:

  • Schizofrenie
  • Bipolaire stoornis
  • Angststoornis
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Autisme
  • Depressie
  • Trauma

In een zorgprogramma staat welke behandeling je kunt krijgen, plus informatie over het ziektebeeld, de diagnose en de details van de behandeling. Heb je vragen over onze zorgprogramma’s? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor zelfhulp verwijzen we naar www.thuisarts.nl. Daar vind je informatie over angstklachten, somberheid en omgaan met psychische klachten.

Back To Top