skip to Main Content

Hulp bij psychische klachten

Iedereen kan te maken krijgen met psychische problemen. Dit varieert van lichte stress- of angstklachten tot autisme, borderline of schizofrenie. Voor de behandeling van deze en andere psychische klachten heeft Zeeuwse Gronden diverse zorgprogramma’s.

Soms lukt het om psychische problemen zelf, of met de hulp van familie en vrienden, op te lossen. Of door bijvoorbeeld het volgen van een cursus. Is dit niet voldoende en hebben de problemen veel invloed op je dagelijks leven, dan is het zinvol professionele hulp te zoeken.

Voor zelfhulp verwijzen we naar www.thuisarts.nl. Daar vind je informatie over angstklachten, somberheid en omgaan met psychische klachten.

Voor de behandeling van lichte klachten kun je vaak terecht bij je eigen huisarts of bij een praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) die aangesloten is bij je huisarts. Als zij je niet genoeg kunnen helpen, verwijzen ze je door naar de basis-ggz. Binnen basis-ggz is het uitgangspunt dat je na een relatief korte behandeling weer (volledig) kunt deelnemen in de maatschappij.

Voor de behandeling van lichte klachten hanteert Zeeuwse Gronden de volgende inclusie criteria:

 • Er is sprake van (een vermoeden van) een DSM-V stoornis;
 • Er is sprake van lichte tot matige, niet complexe psychiatrische problematiek;
 • Er is sprake van niet-crisisgevoelige, chronische problematiek;
 • Problematiek behoeft geen multidisciplinaire aanpak;
 • Cliënt heeft een hulpvraag voor behandeling.

Daarnaast hanteert Zeeuwse Gronden de volgende exclusiecriteria:

 • Er is sprake van Verslavingsproblematiek;
 • Er is sprake van crisisgevoelige problematiek Crisisgevoeligheid;
 • Verstandelijke beperking;
 • Eetstoornissen;
 • Forensische problematiek;
 • Diagnostiekvraag naar autisme ontwikkelingsproblematiek is autisme en ADHD in één of uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek.

Voor zwaardere psychische klachten, zoals autisme, borderline, schizofrenie of een angststoornis, hebben we verschillende zorgprogramma’s. De behandeling van deze complexe en vaak chronische klachten valt onder de specialistische ggz.

In een zorgprogramma staat welke behandeling je kunt krijgen, plus informatie over het ziektebeeld, de diagnose en de details van de behandeling. Hieronder kun je doorklikken naar de verschillende zorgprogramma’s.

Bij twijfel of vragen omtrent een mogelijke verwijzing, kunt u contact opnemen het secretariaat via telefoonnummer 0115-621314 of info@zeeuwsegronden.nl.

Kijk voor meer informatie over aanmelden op onze aanmeldpagina.

Back To Top