Ga naar hoofdinhoud

Hulp bij psychische klachten

Iedereen kan te maken krijgen met psychische problemen. Dit varieert van lichtere stress- of angstklachten tot ernstige psychiatrische problematiek, zoals schizofrenie of een (manisch-)depressieve stoornis. Zeeuwse Gronden beschikt over een uitgebreid behandelaanbod om je hierbij te kunnen helpen.

Basis GGZ (BGGZ)

Soms lukt het om psychische problemen zelf, met de hulp van familie en vrienden, met de huisarts of POH-GGZ op te lossen. Ook zijn er verschillende online mogelijkheden om met je klachten aan de slag te gaan, zoals via de website www.thuisarts.nl. Is dit niet voldoende, worden de psychische problemen erger en/of hebben de problemen veel invloed op je dagelijks leven, dan is het belangrijk professionele hulp te zoeken en de problemen samen met een hulpverlener aan te pakken. In deze gevallen kan je huisarts je verwijzen naar de generalistische Basis GGZ (BGGZ) van Zeeuwse Gronden.

Wat is de BGGZ binnen Zeeuwse Gronden?
Binnen de BGGZ krijg je kortdurende psychologische behandeling aangeboden. Tijdens de behandeling vinden we het belangrijk dat je samen met de professional werkt aan je herstel. Hierbij houd je zelf de regie in handen en ondersteunt de professional daar waar nodig. Je leert hoe je zelf weer grip op je leven kunt krijgen en hoe je kunt omgaan met je klachten. De BGGZ van Zeeuwse Gronden wordt geboden op onze locaties in Middelburg en Terneuzen.

Wanneer kun je terecht in onze BGGZ?
We bieden hulp aan mensen met lichte tot matige psychische klachten die al verschillende vormen van therapie hebben geprobeerd. Daarnaast bieden we hulp bij complexere problemen, wanneer nazorg nodig is na een meer specialistische behandeling.

 • Lichte tot matige psychische klachten
  Dit zijn psychische klachten, waarbij het niet lukt om hier zelfstandig grip op te krijgen. De klachten verergeren en/of hebben veel invloed op je dagelijkse leven. Het lukt mogelijk niet meer om naar je werk te gaan, je hobby’s uit te voeren of de dagelijkse huishoudelijke taken op te pakken. De klachten die je ervaart kunnen uiteenlopen en je hebt al verschillende behandelingen uitgeprobeerd. Te denken valt aan:

  • angstklachten, paniekklachten en/ of dwangklachten;
  • depressieve gevoelens;
  • klachten na het ervaren van een nare gebeurtenis.
 • Complexe problemen waar nazorg bij nodig is
  Mensen die een intensieve behandeling hebben gehad binnen de specialistische GGZ (SGGZ) van Zeeuwse Gronden of een andere organisatie, hebben soms nood aan nazorg om het geleerde te herhalen of om terugval te voorkomen. Dit is eveneens mogelijk binnen de BGGZ van Zeeuwse Gronden. Hierbij kun je denken aan nazorg bij:

  • Schizofrenie
  • Autisme
  • Angst- en stemmingsklachten
  • Persoonlijkheidsproblemen
  • Posttraumatische stress-stoornis

Van aanmelding tot en met behandeling; het proces
Om binnen de BGGZ van Zeeuwse Gronden geholpen te worden is een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk. Na de verwijzing sturen we je ons aanmeldformulier en enkele vragenlijsten toe met de vraag om deze in te vullen en terug te sturen. Heb je eerdere onderzoeksgegevens of behandelinformatie, stuur deze dan zeker mee. Je aanmeldgegevens zullen door ons aanmeldteam bekeken worden, zodat we weten of we voldoende informatie hebben om de verwijzing te kunnen beoordelen en of de verwijzing bij ons op de juiste plaats is. Is dit beide niet het geval, dan nemen we telefonisch contact met je op.

Als deze stappen doorlopen zijn, volgt het intakegesprek. Dit gesprek is met een GZ-psycholoog. In dit gesprek worden je klachten besproken om samen te bepalen of de BGGZ van Zeeuwse Gronden de juiste hulp is. Als dit het geval is, wordt samen besproken welke hulp het beste bij je past en wordt dit vastgelegd in een behandelplan. In dit behandelplan staat aan welke doelen wordt gewerkt, met welke behandeling aan deze doelen wordt gewerkt en hoe lang de duur van de behandeling is.

Iedereen die in de BGGZ behandeling ontvangt zal deelnemen aan groepstherapie van zes sessies gebaseerd op positieve psychologie. Welke behandelvorm daarin wordt gebruikt wordt samen met jou afgestemd.
Binnen Zeeuwse Gronden worden er verschillende groepsbehandelingen aangeboden:

 • Groepsbehandeling aan de hand van ACT-methodiek: ACT staat voor acceptance and commitment therapy, waar er wordt geleerd  om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels in het leven (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die écht belangrijk zijn (Commitment)
 • Groepsbehandeling in de vorm van vaktherapie: Vaktherapie bestaat uit psychomotorische therapie (PMT), dramatherapie, danstherapie en beeldende therapie. Vaktherapie is een andere manier van behandelen, waarbij er wordt gericht op ervaringsgerichte interventies; Niet praten, maar doen en ervaren staan centraal. Dit kan bijvoorbeeld via een rollenspel, muziek, dans, bewegingsoefeningen, sport, spelen, tekenen of houtbewerking
 • Equitherapie: Therapie met ondersteuning van paarden. Hierbij wordt gewerkt aan problemen van fysieke, psychische, orthopedagogische en sociale aard (een voorbeeld hiervan is traumatraining). Cliënten leren contact te maken met paarden, door fysieke en technische vaardigheden, maar vooral ook door concentratie, doelgerichtheid en visualisatie.
 • Groepsbehandeling Dialectische gedragstherapie (DGT):  Het aanleren van vaardigheden met als doel het vergroten van (zelf)acceptatie en het aanleren van emotieregulatie vaardigheden.

Onze visie is dat je in groepsverband het beste kunt toewerken naar herstel. Je leert van elkaar en in een klein groepsverband kun je oefenen met de dingen die je in de maatschappij ook moeilijk vindt. Mocht voor jou groepsverband echt niet haalbaar zijn of er is net iets meer nodig? Dan kijken we samen met jou of en hoe we dit kunnen bieden; denk hierbij aan CGT, EMDR PMT of schematherapie.

In het aanbod maken we gebruik van e-health, waarbij je naast de groep ook zelfstandig kunt oefenen. Hierdoor is het mogelijk dat je de oefeningen eerst oefent in de veilige groep en daarna de stap maakt om het geleerde te oefenen buiten de groep, in je eigen omgeving. We weten dat, als mensen ook thuis aan de slag zijn met de oefeningen, dit ervoor zorgt dat het effect van de behandeling twee keer zo groot zal zijn.

Om tot een goed resultaat van de behandeling te komen is het van belang dat je actief deelneemt. Wij proberen je zoveel mogelijk te stimuleren om op eigen kracht je problemen aan te pakken. Stap voor stap leer je weer grip te krijgen op je klachten om uiteindelijk geheel zelfstandig verder te kunnen.

Ben je in afwachting van een uitnodiging na aanmelding? Doorloop dan alvast de cursus ‘Geluk’ op ons YouTube-kanaal om te ervaren hoe dit je mogelijk al verder brengt.

Specialistische GGZ (SGGZ)

Wanneer je last hebt van een ernstige psychiatrische aandoening, zoals schizofrenie, borderline of een depressieve stoornis, kun je terecht bij onze specialistische ggz. Op grond van deze klachten is het moeilijk om goed te functioneren in de maatschappij. Binnen de specialistische ggz hebben we een uitgebreid behandelaanbod, waarbij de FACT-methodiek het uitgangspunt vormt. Je krijgt een persoonlijke behandelaar toegewezen en je hebt geregeld contact met de psychiater voor de juiste medicatie. Daarnaast zijn er allerlei aanvullende behandelingen mogelijk, denk aan:

 • EMDR
 • Traumatherapie
 • Schematherapie
 • Borderline vaardigheidstherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Equitherapie
 • Psychotherapie
 • Dramatherapie

Bij een intake (met een psychiater en een behandelaar) kijken we wat bij je past, welke vorm(en) van therapie en in individueel of groepsverband. Indien na het intakegesprek de achterliggende problematiek nog niet helemaal duidelijk is, kan eventueel een aanvullend psychodiagnostisch onderzoek volgen.

Bij twijfel of vragen omtrent een mogelijke verwijzing, kun je contact opnemen het secretariaat via telefoonnummer 0115-621314 of info@zeeuwsegronden.nl.

Kijk voor meer informatie over aanmelden op onze aanmeldpagina.

Je kunt bij Zeeuwse Gronden niet terecht als er sprake is van een:

 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis;
 • Stoornis in impulscontrole;
 • Primaire verslavingsproblematiek;
 • Primaire eetstoornis.
Back To Top