skip to Main Content

Aanmelden

Je wordt bij ons aangemeld door een huisarts, psychiater, behandelaar of instantie. Het is gebruikelijk dat samen met de aanmelding of kort daarna een verwijsbrief naar ons wordt opgestuurd. Deze brief kun je hier downloaden. Voor de voortgang van de aanmelding is het belangrijk dat de verwijsbrief zo volledig mogelijk wordt ingevuld.

Wanneer de aanmelding bij ons is aangekomen, bekijkt een multidisciplinair team of wij je hulpvraag kunnen beantwoorden. Als wij je kunnen helpen, zullen we je uitnodigen voor een intakegesprek. Dit vindt meestal plaats bij een psychiater en een gz-psycholoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Het doel van het intakegesprek is achterhalen wat de hulpvraag is en op welke gebieden er begeleiding nodig is. Na de intake wordt in het zorgtoewijzingsoverleg de juiste behandeling/begeleiding toegekend. Deze informatie wordt na instemming ook doorgestuurd naar de verwijzer.

Wanneer er geen plaats is om direct met de zorg van start te gaan, zul je op de wachtlijst worden geplaatst.

De wachttijd voor de basis-ggz in februari is:
van aanmelding tot intake vijf weken
van intake tot behandeling twee weken

De wachttijd voor de specialistische ggz in februari is:
van aanmelding tot intake vijf weken
van intake tot behandeling vier weken

Deze wachttijden worden iedere maand geactualiseerd.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons, of de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen vier weken vanaf het eerste contact met ons een intakegesprek krijgt, en binnen tien weken vanaf de intake kunt starten met de behandeling. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Als je eenmaal in behandeling bent bij Zeeuwse Gronden en we zien dat de klachten toenemen, kunnen we de zorg opschalen naar gespecialiseerde ggz. Hiervoor is doorverwijzing niet noodzakelijk, een melding aan de huisarts volstaat. Andersom kan het zijn dat de klachten stabiliseren en de zorg wordt afgeschaald naar basis-ggz. Wanneer hiervan sprake is, wordt er een terugvalpreventieplan opgesteld. Samen met het signaleringsplan zorgt dit ervoor dat cliënt, naasten en behandelaren weten wat ze kunnen doen als de klachten weer toenemen. Indien de behandeling wordt afgesloten, stuurt de behandelaar een eindverslag naar de verwijzer met daarin het verloop en resultaat van de behandeling.

Neem bij vragen gerust telefonisch contact op: 0115 621314.

Het verwijsformulier kan worden verstuurd naar:
Zeeuwse Gronden

Postbus 1156
4530 GD Terneuzen

 

Bekijk hier de algemene leveringsvoorwaarden ggz.

Zie ook:
Kosten en vergoedingen
Zorgverzekeraars

Back To Top