skip to Main Content

Aanmelden

Je wordt bij ons aangemeld door een huisarts, psychiater, behandelaar of instantie. Het is gebruikelijk dat samen met de aanmelding of kort daarna een verwijsbrief naar ons wordt opgestuurd. Deze brief kun je hier downloaden. Wanneer de aanmelding bij ons is aangekomen, bekijkt een multidisciplinair team of wij je hulpvraag kunnen beantwoorden.

Als wij je kunnen helpen, zullen we je uitnodigen voor een intakegesprek. Dit vindt meestal plaats bij een psychiater. Het doel van het intakegesprek is achterhalen wat de hulpvraag is en op welke gebieden er begeleiding nodig is. Na de intake wordt in het zorgtoewijzingsoverleg de juiste behandeling/begeleiding toegekend. Wanneer er geen plaats is om direct met de zorg van start te gaan, zul je op de wachtlijst worden geplaatst.

De wachttijd voor de basis-ggz in maart is:
van aanmelding tot intake vijf weken
van intake tot behandeling drie weken

De wachttijd voor de specialistische ggz in maart is:
van aanmelding tot intake vijf weken
van intake tot behandeling drie weken

Deze wachttijden worden iedere maand geactualiseerd.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons, of de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen vier weken vanaf het eerste contact met ons een intakegesprek krijgt, en binnen tien weken vanaf de intake kunt starten met de behandeling. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Neem bij vragen gerust telefonisch contact op: 0115 621314.

Het verwijsformulier kan worden verstuurd naar:
Zeeuwse Gronden

Postbus 1156
4530 GD Terneuzen

 

Bekijk hier de algemene leveringsvoorwaarden ggz.

Zie ook:
Kosten en vergoedingen
Zorgverzekeraars

Back To Top