Ga naar hoofdinhoud

Aanmelden

Je wordt bij ons aangemeld door een huisarts, psychiater, behandelaar of instantie. Verwijzers kunnen direct bij ons aanmelden via ons digitaal verwijsformulier hier downloaden (let op: Download dit formulier eerst, sla het op uw computer op en vul het daarna in). Voor de voortgang van de aanmelding is het belangrijk dat de verwijsbrief zo volledig mogelijk wordt ingevuld.

Zeeuwse Gronden biedt zowel Basis GGZ als gespecialiseerde GGZ aan. Zie ook onze pagina Hulp bij psychische klachten.

Wanneer de aanmelding bij ons is aangekomen, bekijkt een multidisciplinair team of wij je hulpvraag kunnen beantwoorden. De aanmeldprocedure is voor de aanmelding voor de Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ hetzelfde proces. Als wij je kunnen helpen, zullen we je uitnodigen voor een intakegesprek. Dit vindt plaats bij een psychiater en/of Gz-psycholoog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Het doel van het intakegesprek is te achterhalen wat de hulpvraag is en op welke gebieden er begeleiding nodig is. Na de intake wordt in het zorgtoewijzingsoverleg de juiste behandeling/begeleiding toegekend. Wanneer er geen plaats is om direct met de zorg van start te gaan, word je op de wachtlijst geplaatst.

Onze Basis GGZ:
Het uitgangspunt bij de behandeling van de Basis GGZ is het aanpakken van mentale klachten door een zo kort maar krachtig mogelijke behandeling toe te passen. Als we zien dat de klachten toenemen, kunnen we de zorg opschalen naar gespecialiseerde GGZ. Hiervoor is doorverwijzing niet noodzakelijk, een melding aan de huisarts volstaat.

Onze Gespecialiseerde GGZ
De gespecialiseerde GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. Zie ook onze pagina Hulp bij psychische klachten.

Als de klachten stabiliseren kan de zorg worden afgeschaald naar Basis GGZ, dit gebeurt altijd in overleg. Wanneer hiervan sprake is, wordt er een terugvalpreventieplan opgesteld. Samen met het signaleringsplan zorgt dit ervoor dat cliënt, naasten en behandelaren weten wat ze kunnen doen als de klachten weer toenemen. Indien de behandeling wordt afgesloten, stuurt de behandelaar een eindverslag naar de verwijzer met daarin het verloop en het resultaat van de behandeling.

Wachttijden
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons, of de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen vier weken vanaf het eerste contact met ons een intakegesprek krijgt, en binnen tien weken vanaf de intake kunt starten met de behandeling. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De wachttijd voor ggz-behandeling in mei 2023 is:
van aanmelding tot intake acht weken
van intake tot behandeling drie weken

Deze wachttijden worden iedere maand geactualiseerd.

Neem bij vragen gerust telefonisch contact op: 0115 621314.

Het verwijsformulier kan worden verstuurd naar:
Zeeuwse Gronden

Postbus 1156
4530 GD Terneuzen

 

Bekijk hier de algemene leveringsvoorwaarden ggz.

Zie ook:
Zorgverzekeraars

Zeeuwse Gronden heeft een contract met alle zorgverzekeraars. We zijn te vinden onder: Stichting Wonen en Psychiatrie, AGB-code: 72727334

Back To Top