Ga naar hoofdinhoud

Aanpak en visie

Lees hier ons nieuwste visiedocument ‘Het is tijd’, 2022.

Een psychiatrische ziekte is niet gewoon
Iedereen kan een psychiatrische ziekte krijgen: of iemand nu arm of rijk is, jong of oud, een prettige of een problematische jeugd heeft gehad. Zeeuwse Gronden wil laten zien dat de kans op een psychiatrische ziekte reëel is, maar dat de ziekte op zich niet gewoon is. Iemand kan hierdoor totaal de weg kwijtraken en plotseling of juist geleidelijk heel kwetsbaar worden. Zeeuwse Gronden wil hen in hun anders zijn een gewone plaats in de samenleving geven, met recht op wonen, werken en relaties. Kortom, het leven zoals dat van iedere burger.

Zelfstandig wonen, maar niet alleen
Zeeuwse Gronden biedt verschillende opties met betrekking tot wonen, waarbij per individu gekeken wordt naar de mate van zelfstandigheid. Het is bijvoorbeeld een optie om thuis te blijven wonen en daar de nodige zorg te ontvangen. Maar wonen in een eigen appartement binnen één van de woonclusters kan ook. Daar wonen mensen met een psychiatrische ziekte op zichzelf, maar het is er gemakkelijk om sociale contacten te leggen en te onderhouden. Niets is verplicht. Zeeuwse Gronden probeert een dusdanig aangename omgeving en sfeer te creëren dat mensen uit eigen beweging een avond in hun appartement verruilen voor een paar uur ontspanning in de gemeenschappelijke huiskamer. Het idee is dat men in de woongroep, indien nodig, een leven lang kan blijven wonen. In die vertrouwde omgeving oud worden, net als thuis. Want het ís thuis.

Hernieuwd contact met familie
Familie is ontzettend belangrijk. Daarom worden er activiteiten georganiseerd waar familieleden aan deel kunnen nemen en ze worden betrokken bij behandeling en begeleiding. De mogelijkheid te wonen in de eigen vertrouwde omgeving maakt dit heel eenvoudig, familie is dan veelal dichtbij. Voor familieleden zelf is dit ook prettig. Door hen te betrekken bij het herstelproces en bij het leven van de cliënt, neemt het contact toe en bloeien de onderlinge verhoudingen weer op.

Geïntegreerde zorg
Bij Zeeuwse Gronden komt het concept ‘geïntegreerde zorg’ volledig tot zijn recht. Dit houdt in dat er een nauwe afstemming is tussen behandeling, begeleiding, wonen en het dagelijks leven van iemand met een psychiatrische ziekte. De psychiater behandelt niet alleen in de behandelkamer, maar komt op bezoek en eet dan ook mee. Behandelaren en begeleiders houden elkaar voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen en brengen elkaar op de hoogte wanneer er iets wijzigt. Zo komt niemand voor verrassingen te staan.

Geen drugs
Met name vanuit familie van mensen met een psychiatrische ziekte is er veel vraag naar een drugsvrije omgeving voor hun dierbaren. Wij kunnen ons dat goed voorstellen. Drugs dragen doorgaans niet bij aan het herstel van cliënten en maken de omgeving voor medebewoners onveiliger. Daarom geldt er bij Zeeuwse Gronden een zerotolerancebeleid ten aanzien van drugs.

Korte lijntjes
Zeeuwse Gronden werkt nauw samen met de overheid en stelt zich zo transparant mogelijk op. Het lokale bestuur is goed op de hoogte van waar de organisatie zich mee bezighoudt en wat er nodig is om nieuwe ontwikkelingen te kunnen realiseren. In samenwerking met plaatselijke gemeenten en woningbouwverenigingen zijn er in bijna elke Zeeuwse gemeente woonlocaties gebouwd. Daarnaast zijn er nauwe samenwerkingsverbanden met andere externe partijen, zoals verpleeg- en ziekenhuizen, zorgverzekeraars, huisartsen, buurtverenigingen en familieverenigingen als Ypsilon.

Elke dag een doel
Zo zelfstandig mogelijk leven is geen doel op zich. Zeeuwse Gronden wil dat mensen met een psychiatrische ziekte zich goed voelen. Ze krijgen de zorg en bescherming die ze nodig hebben en ondertussen wordt gewerkt aan herstel. Het voornaamste is de poging om de dag prettig en zinvol door te brengen. Dat lukt voor iedere persoon weer op een andere manier. Maar bijna iedereen heeft daar anderen bij nodig. Zeeuwse Gronden zorgt ervoor dat die anderen om de hoek zijn, of zelfs een deur verder. En dat geeft een gevoel van vertrouwen, van veiligheid, van thuis zijn.

Waardevolle broers- en zussendag

Zaterdag 29 juni vond de broers- en zussendag plaats. We kunnen terugkijken op een waardevolle middag. Deze bestond uit een lunch, lezing en verschillende workshops. De deelnemers konden kiezen uit…

/// lees verder
Back To Top