skip to Main Content

Ik heb een klacht

Als je een klacht hebt, adviseren wij eerst in gesprek te gaan met de betrokken persoon of de leidinggevende. Wij vinden het belangrijk om samen te zoeken naar een oplossing. Maak een afspraak om de klacht te bespreken en bedenk vooraf wat je wilt bereiken met het gesprek. Je kunt om advies en ondersteuning vragen bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris Janneke Janssen, bereikbaar via kf.zeeuwsegronden@zorgbelang-zeeland.nl of 06-57277008.

Klachtencommissie Zeeland
Zeeuwse Gronden is aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland p/a Viazorg, Fruitlaan 4c, 4462 EP Goes, klachtencommissiezeeland@viazorg.nl. Als je een klacht hebt, kun je deze schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur van Zeeuwse Gronden. De Raad van Bestuur zal vervolgens aan de klachtencommissie vragen een advies uit te brengen over de klacht.

Je hebt schade geleden
Als je schade hebt geleden door toedoen van Zeeuwse Gronden en deze vergoed wilt hebben, of als je ontevreden bent over de afhandeling van een klacht door de Raad van Bestuur, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie. Per post: Geschillencommissie GGZ, Postbus 90600, 2500 LP Den Haag. Telefonisch: 070-3105310.

Familie Vertrouwens Persoon
Heb je als familielid van een cliënt een vraag of een klacht, dan kun je terecht bij de Familie Vertrouwens Persoon (FVP). De FVP luistert en geeft informatie of advies (bijvoorbeeld over wetgeving). Daarnaast kan de FVP familie ondersteunen in contact met de hulpverlener. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (www.lsfvp.nl). Ina de Bruijn is de FVP van Zeeuwse Gronden, bereikbaar via 06-53166533 of i.debruijn@lsfvp.nl. Voor familie van cliënten zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de FVP.

Jeugdvertrouwenspersoon
Voor onze jonge cliënten is er een jeugdvertrouwenspersoon, Madelon van den Broeke. Madelon is onafhankelijk en kan advies geven in geval van klachten. Ze is te bereiken via mvdbroeke@zorgbelang-brabant.nl of via 06-58795345.

Klachten bij verplichte zorg
Heb je of krijg je te maken met verplichte zorg (bijvoorbeeld een crisisopname of zorgmachtiging) en heb je hier een klacht over? Dan kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon Marjon Boomaerts van Stichting PVP. Zij ondersteunt je op onafhankelijke wijze bij de vragen die je hebt, de klachten over de zorgverlening en je rechtspositie. Je kunt Marjon van maandag t/m donderdag bereiken via 06-17433198 of m.boomaerts@pvp.nl. Bij afwezigheid kun je contact opnemen met de helpdesk op 0900-4448888 of via helpdesk@pvp.nl. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 10-16 uur en op zaterdag tussen 13-16 uur. Op de website van de stichting kun je ook veel informatie vinden: www.pvp.nl

Ben je met bovenstaande informatie niet geholpen? Verstuur je klacht dan via dit formulier:

    Back To Top