skip to Main Content

Ik heb een klacht

Als je een klacht hebt, adviseren wij je eerst in gesprek te gaan met de betrokken persoon of de leidinggevende. Wij vinden het belangrijk om samen te zoeken naar een oplossing. Maak een afspraak om de klacht te bespreken en bedenk vooraf wat je wilt bereiken met het gesprek. Je kunt om advies en ondersteuning vragen bij onze onafhankelijke vertrouwenspersonen.

Mocht je twijfelen over de juiste procedure in het geval van een klacht, willen we je adviseren de volgende volgorde aan te houden:

Gesprek met de betrokkenen, behandelaar of leidinggevende –> Vertrouwenspersoon –> Klachtenfunctionaris –> Klachtencommissie of Geschillencommissie

Op deze manier start je met laagdrempelige ondersteuning en kun je opschalen wanneer nodig.

Klachten bij verplichte zorg
Heb je of krijg je te maken met verplichte zorg (bijvoorbeeld een crisisopname of zorgmachtiging) en heb je hier een klacht over? Dan kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon Marjon Boomaerts van Stichting PVP. Zij ondersteunt je op onafhankelijke wijze bij de vragen die je hebt, de klachten over de zorgverlening en je rechtspositie. Je kunt Marjon van maandag t/m donderdag bereiken via 06-17433198 of m.boomaerts@pvp.nl. Bij afwezigheid kun je contact opnemen met de helpdesk op 0900-4448888 of via helpdesk@pvp.nl. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 10-16 uur en op zaterdag tussen 13-16 uur. Op de website van de stichting kun je ook veel informatie vinden: www.pvp.nl

Klachten bij overige zorg (volwassenen en jeugd)
Voor klachten over alle overige zorg (ook voor jeugdige cliënten), is er ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon die jou kan ondersteunen bij het voorbereiden of voeren van een gesprek met ons. Daarnaast biedt zij ondersteuning bij het opstellen van een klacht richting de klachtenfunctionaris. De vertrouwenspersoon informeert je over je rechten, maar behandelt de klacht zelf niet. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en ondersteuning is gratis. De vertrouwenspersoon bij niet-verplichte zorg is Jorina Jacobusse, te bereiken via 06-48439359 of jjacobusse@zorgbelang-zeeland.nl. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. De Klachtenfunctionaris is Janneke Janssen, bereikbaar via kf.zeeuwsegronden@zorgbelang-zeeland.nl of 06-57277008.

Familie Vertrouwens Persoon
Heb je als familielid van een cliënt een vraag of een klacht, dan kun je terecht bij de Familie Vertrouwens Persoon (FVP). De FVP luistert en geeft informatie of advies (bijvoorbeeld over wetgeving). Daarnaast kan de FVP familie ondersteunen in contact met de hulpverlener. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (www.lsfvp.nl). Ina de Bruijn is de FVP van Zeeuwse Gronden, bereikbaar via 06-53166533 of i.debruijn@lsfvp.nl. Voor familie van cliënten zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de FVP.

Klachtencommissie Zeeland
Zeeuwse Gronden is aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland p/a Viazorg, Fruitlaan 4c, 4462 EP Goes, klachtencommissiezeeland@viazorg.nl. Als je een klacht hebt, kun je deze schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur van Zeeuwse Gronden. De Raad van Bestuur zal vervolgens aan de klachtencommissie vragen een advies uit te brengen over de klacht.

Je hebt schade geleden
Als je schade hebt geleden door toedoen van Zeeuwse Gronden en deze vergoed wilt hebben, of als je ontevreden bent over de afhandeling van een klacht door de Raad van Bestuur, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie. Per post: Geschillencommissie GGZ, Postbus 90600, 2500 LP Den Haag. Telefonisch: 070-3105310.

Ben je met bovenstaande informatie niet geholpen? Verstuur je klacht dan via dit formulier:

    Back To Top