Ga naar hoofdinhoud

Ik heb een klacht

Als je een klacht hebt, adviseren wij je eerst in gesprek te gaan met de betrokken persoon of de leidinggevende. Wij vinden het belangrijk om samen te zoeken naar een oplossing. Maak een afspraak om de klacht te bespreken en bedenk vooraf wat je wilt bereiken met het gesprek. Je kunt om advies en ondersteuning vragen bij onze onafhankelijke vertrouwenspersonen.

Mocht je twijfelen over de juiste procedure in het geval van een klacht, willen we je adviseren de volgende volgorde aan te houden:

Gesprek met de betrokkenen, behandelaar of leidinggevende –> Vertrouwenspersoon –> Klachtenfunctionaris –> Klachtencommissie of Geschillencommissie

Op deze manier start je met laagdrempelige ondersteuning en kun je opschalen wanneer nodig.

Klachten bij verplichte zorg
Heb je of krijg je te maken met verplichte zorg (bijvoorbeeld een crisisopname of zorgmachtiging) en heb je hier een klacht over? Dan kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon Marjon Boomaerts van Stichting PVP. Zij ondersteunt je op onafhankelijke wijze bij de vragen die je hebt, de klachten over de zorgverlening en je rechtspositie. Je kunt Marjon van maandag t/m donderdag bereiken via 06-17433198 of m.boomaerts@pvp.nl. Bij afwezigheid kun je contact opnemen met de helpdesk op 0900-4448888 of via helpdesk@pvp.nl. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 10-16 uur en op zaterdag tussen 13-16 uur. Op de website van de stichting kun je ook veel informatie vinden: www.pvp.nl

Klachten bij overige zorg (volwassenen en jeugd)
Voor klachten over alle overige zorg (ook voor jeugdige cliënten), is er ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon die jou kan ondersteunen bij het voorbereiden of voeren van een gesprek met ons. Daarnaast biedt een vertrouwenspersoon ook ondersteuning bij het opstellen van een klacht richting de klachtenfunctionaris. Ze informeren je over je rechten, maar behandelen de klacht zelf niet. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en ondersteuning is gratis. Wil je contact met een vertrouwenspersoon? Dan kun je terecht bij Zorgbelang Zeeland. Zij zijn te bereiken via 0113 203 200 of via vertrouwenspersonen@zorgbelang-zeeland.nl. Vermeld daarbij altijd je naam, telefoonnummer, eventueel je e-mailadres en de organisatie waar je vraag/klacht over gaat.

Familie Vertrouwens Persoon
Voor familie en naasten van cliënten is er de familievertrouwenspersoon (FVP), Ina de Bruijn. Je kunt met vragen en klachten bij haar terecht bij zowel verplichte als vrijwillige zorg. Of als je niet weet waar je moet zijn of problemen ervaart in het contact met de behandelaar. Misschien krijg je de juiste persoon maar niet te pakken. Dan kan de familievertrouwenspersoon ondersteuning bieden. Dit doet ze op onafhankelijke wijze, gratis en zonder verwijzing. De FVP is in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (www.lsfvp.nl). Ina de Bruijn is bereikbaar via 06 – 53 166 533 of i.debruijn@familievertrouwenspersonen.nl.

Klachtencommissie Zeeland
Zeeuwse Gronden is aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland p/a Viazorg, Fruitlaan 4c, 4462 EP Goes, klachtencommissiezeeland@viazorg.nl. Als je een klacht hebt, kun je deze schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur van Zeeuwse Gronden. De Raad van Bestuur zal vervolgens aan de klachtencommissie vragen een advies uit te brengen over de klacht.

Je hebt schade geleden
Als je schade hebt geleden door toedoen van Zeeuwse Gronden en deze vergoed wilt hebben, of als je ontevreden bent over de afhandeling van een klacht door de Raad van Bestuur, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie. Per post: Geschillencommissie GGZ, Postbus 90600, 2500 LP Den Haag. Telefonisch: 070-3105310.

Ben je met bovenstaande informatie niet geholpen? Verstuur je klacht dan via dit formulier:    Team Dirksland van start

    Team Dirksland is van start! De groep arriveerde gisteren in Terneuzen voor hun eerste werkdag. Allen waren enthousiast over het warme onthaal. Het team begint met bezoeken aan verschillende locaties…

    /// lees verder
    Back To Top