skip to Main Content

Jeugd

Kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar kunnen in overleg met ouders, huisarts, kinderarts of externe behandelaar, een beroep doen op één van de begeleidings- of behandeltrajecten binnen Zeeuwse Gronden. Tot 15 jaar kunnen ze begeleiding krijgen en vanaf 15 jaar maken ze aanspraak op behandeling.

We spreken over een behandeltraject als het gaat om een uitgebreide zorgvraag op meerdere levensterreinen (vastlopen in de thuissituatie, op school en/of in de sociale omgeving). Ouderbetrokkenheid en samenwerking met school zijn in zulke gevallen van groot belang.

Voor zowel begeleidings- als behandeltrajecten bieden wij mogelijkheden in individueel verband, groepsverband en een combinatie van beide. Daarnaast kan ouderbegeleiding een onderdeel vormen binnen deze trajecten. Psycho-educatie, omgaan met de problematiek van het kind of de jongere en andere gerelateerde onderwerpen staan hierbij centraal.

Back To Top