Ga naar hoofdinhoud

Jeugd

Zeeuwse Gronden biedt hulp en ondersteuning aan kwetsbare kinderen en jongeren tussen de zes en drieëntwintig jaar oud die thuis, op school of in hun vrije tijd vastlopen. Wanneer een kind of jongere bij ons aangemeld wordt, komt niet alleen het kind of de jongere in zorg, maar worden het gezin en het netwerk ook betrokken in de ondersteuning.

Onze visie is dat kinderen, jongeren én hun gezin behandeling en hulp krijgen waar nodig, maar dat zij waar mogelijk zelf verantwoordelijk blijven. We bieden zorg op maat, waarbij de hulpvraag van kinderen of jongeren en/of het gezin centraal staat. Per individuele aanmelding wordt bekeken welke onderdelen uit ons aanbod nodig of gewenst zijn. Met als doel dat kinderen en jongeren herstellen, zelfstandiger en zelfredzamer worden. Als dat lukt, kan de zorg in kleine stapjes worden afgebouwd. Soms heeft herstel meer tijd nodig. Wanneer jongvolwassenen nood hebben aan behandeling na hun 18e, biedt Zeeuwse Gronden de mogelijkheid om door te stromen naar de volwassenenzorg.

De afdeling Kind & Jeugd biedt integrale behandeling aan waarbij we samenwerken met het gezin en naasten, het netwerk (huisarts, gemeente, school, het Regionaal Bureau Leerlingzaken enzovoorts). Samen vormen we één plan waarbij we datgene inzetten waar het kind en het gezin nood aan heeft. Door de versterking van het gezin en het netwerk kunnen kinderen en jongeren zich veilig blijven ontwikkelen.

Binnen de samenwerkingsverbanden werkt Zeeuwse Gronden samen met Matched Care Zeeland en Jeugd Voorop.

Voor kinderen tot 12 jaar bieden we een praktisch en gevarieerd behandelaanbod. Elke behandelvorm zien we als een puzzelstukje die tezamen een behandelplan vormen. We vormen de puzzel samen met het kind, het gezin en overige betrokkenen. Bij ieder kind en gezin ziet de puzzel er anders uit. Op één onderdeel na: de ervaringsgerichte gezinssessies met equitherapie is een standaard onderdeel van elk behandelplan.

De verschillende behandelvormen:
 • Ervaringsgerichte gezinssessie met equitherapie: Veel van de communicatievormen binnen een gezin komen overeen met de manier waarop paarden met elkaar communiceren. Tijdens de sessie gaat het gezin samenwerken met paarden. Hierdoor worden de gezinsinteracties en -patronen in beeld gebracht. De helpende patronen gaan we versterken en we vervangen de niet-helpende patronen. Meer weten? Bekijk hier de folder.
 • Groepstherapie: Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud hebben we de groep Bikkels. In deze groep leren kinderen op een speelse en ervaringsgerichte manier basisvaardigheden aan en passen die in de praktijk toe met behulp van equitherapie. Ze vergroten hun weerbaarheid, zelfvertrouwen én het inzicht in hun eigen emoties en die van anderen. Er wordt stilgestaan bij goed leren reageren in stressvolle situaties en de kinderen worden uitgedaagd hun probleemoplossende vaardigheden te vergroten. Naast de Bikkels hebben we ook specialistische groepen gericht op bijvoorbeeld het omgaan met autisme.
 • Individuele therapie: Soms is de behandeling in een groepsvorm niet mogelijk, dan zijn er ook individuele mogelijkheden. Dit kan in de vorm van equitherapie, dramatherapie, gesprekstherapie, schematherapie en EMDR. Daarnaast is het mogelijk om mediatietherapie te krijgen, waarbij ouders uitleg, inzicht, begrip en praktische handvatten krijgen. Tot slot bieden we ook farmacotherapie. De psychiater kan medicijnen voorschrijven, mocht dat nodig zijn.
 • Gezinsdagbehandeling: Een intensieve vorm van gezinstherapie waarbij het gezin een dagdeel therapie krijgt. Naast de ervaringsgerichte gezinssessies met equitherapie, volgen ze een cursus ‘geluk’ en oefenen ze het geleerde uit de therapie gelijk in een praktijkgedeelte waarbij het gezin met elkaar gaat koken en eten. Meer weten? Bekijk hier de folder.
 • Contact met het netwerk en school: Wanneer een kind het lastig heeft op school, probeert Zeeuwse Gronden deze situatie te verbeteren. We proberen de communicatie met school te verhogen en school hulp te bieden door bijvoorbeeld uitleg te geven over de kwetsbaarheid van het kind. We denken mee in praktische oplossingen, zodat het voor het kind haalbaar is onderwijs te volgen ondanks zijn of haar kwetsbaarheden. Naast contact met school kunnen er ook anderen contacten in de omgeving van het kind zijn die belangrijk zijn om bij de zorg te betrekken. Ook hier dragen wij zorg voor.

Voor kinderen en jongeren vanaf 12 jaar bieden we een praktisch en gevarieerd behandelaanbod. Elke behandelvorm zien we als een puzzelstukje die tezamen een behandelplan vormen. We vormen de puzzel samen met het kind, het gezin en overige betrokkenen. Bij ieder kind en gezin ziet de puzzel er anders uit. Op één onderdeel na: de ervaringsgerichte gezinssessies met equitherapie is een standaard onderdeel van elk behandelplan.

 • Ervaringsgerichte gezinssessie met equitherapie: Veel van de communicatievormen binnen een gezin komen overeen met de manier waarop paarden met elkaar communiceren. Tijdens de sessie gaat het gezin samenwerken met paarden. Hierdoor worden de gezinsinteracties en -patronen in beeld gebracht. De helpende patronen gaan we versterken en we vervangen de niet-helpende patronen. Meer weten? Bekijk hier de folder.
 • Integrale dagbehandeling: De dagbehandeling bestaat uit een intensief behandelaanbod voor jongeren die (gedeeltelijk) niet meer naar school gaan. Jongeren kunnen twee tot acht dagdelen per week gebruik maken van de dagbehandeling. Samen met de jongere en de betrokken onderwijsvorm werken we stap voor stap naar deelname aan school. Daarnaast werken we aan het versterken van hun identiteit, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, planning en organisatievaardigheden en het leren omgaan met hun psychische kwetsbaarheid. Voor dit laatste zetten we extra individuele- of groepsbehandelingen in.
 • Verschillende groepsbehandelingen: Specifiek gericht op de psychische kwetsbaarheid die jongeren ervaren. Hierbij wordt equitherapie of dramatherapie ingezet. Zo hebben we groepen gericht op zelfredzaamheid, autisme, emotieregulatie en sociale angst. Door deel te nemen aan een groep kunnen ze ook van elkaar leren.
 • Individuele therapie: Soms is de behandeling in een groepsvorm niet mogelijk, dan zijn er ook individuele mogelijkheden. Dit kan in de vorm van equitherapie, dramatherapie, gesprekstherapie, schematherapie en EMDR. Daarnaast is het mogelijk om mediatietherapie te krijgen, waarbij ouders uitleg, inzicht, begrip en praktische handvatten krijgen. Tot slot bieden we ook farmacotherapie. De psychiater kan medicijnen voorschrijven, mocht dat nodig zijn.
 • Gezinsdagbehandeling: Een intensieve vorm van gezinstherapie waarbij het gezin een dagdeel therapie krijgt. Naast de ervaringsgerichte gezinssessies met equitherapie, volgen ze een cursus ‘geluk’ en oefenen ze het geleerde uit de therapie gelijk in een praktijkgedeelte waarbij het gezin met elkaar gaat koken en eten. Meer weten? Bekijk hier de folder.
 • Wonen bij Zeeuwse Gronden: Is het even niet meer mogelijk om thuis te wonen? Dan kunnen jongeren in een Jeugdhuis terecht. Een veilige plek om tot rust te komen, maar ook een pek waar je hulp krijgt om het vertrouwen te herstellen in jezelf en je omgeving tot het moment dat je weer terug thuis kan wonen. Dit bereiken we niet alleen met de jeugdigen zelf. Ouders en/of naasten worden intensief betrokken bij het behandeltraject. Op dit moment hebben we woonlocaties voor jongeren en jongvolwassenen in HulstKruiningen en Terneuzen.

Zeeuwse Gronden heeft een multidisciplinair behandelteam. Dat wil zeggen dat de hulpverleners binnen het team verschillende opleidingsachtergronden hebben. Het Kind & Jeugd team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, verpleegkundige, psychologen (SKJ), GZ-psychologen, SPV’er, equitherapeuten, dramatherapeut en pedagogisch begeleiders (SKJ).

De behandelingen vinden veelal plaats op de Kraaghoeve in Terneuzen. Een aantrekkelijke plek in de natuur met paarden en ander kleinvee. Daarnaast hebben we ook een locatie in Goes: het Koetshuis. Dit is gelegen middenin de stad en is van oorsprong een maatschappelijk restaurant. Op beide locaties heerst er een huiselijke sfeer en staat het ‘normale leven’ centraal. Iedereen wordt op dezelfde manier bejegend; als een persoon met eigen verantwoordelijkheid.

Naast de Kraaghoeve en het Koetshuis hebben we ook een aantal woonlocaties voor jongeren en jongvolwassenen in HulstKruiningen en Terneuzen.

Aanmelden kan via een verwijzing van de huisarts, GGD-arts, kinderarts, psychiater, GZ-psycholoog of gemeente via het online formulier dat je hier vindt op onze website. Wat er na je aanmelding gebeurt, zie je in het onderstaande filmpje.

Heb je als zorgprofessional te maken met een complexe jeugdcasus? Of een casus waarbij de zorg van verschillende zorgaanbieders nodig is? Maak dan gebruik van het toeleidingsteam van Jeugd Voorop*. Iedere derde maandag van de maand komen zij om 13.30-14.30 uur met alle zorgaanbieders uit het samenwerkingsverband online bij elkaar om complexe casussen te bespreken. Zo houden we de lijnen kort en kunnen we samen een passend zorgaanbod aanbieden bij de hulpvraag. Wil je meer weten of wil je weten hoe je casussen kunt aanmelden? Kijk dan op de website van Jeugd Voorop.

* Jeugd Voorop is een samenwerking tussen Tragel, Mentaal Beter, Zeeuwse Gronden, EiE, Lentekind en ZorgSaam.

Back To Top