Ga naar hoofdinhoud

Cliëntenraad

De hoofddoelstelling van Zeeuwse Gronden is mensen begeleiden in hun woonsituatie. De cliëntenraad let bijvoorbeeld op zaken als: voelen cliënten zich veilig in hun woon- en dagbestedingsomgeving? Wij waarborgen het kleinschalige karakter van de organisatie en bewaken het welzijn van de cliënten. Bij algemene klachten kunnen cliënten ons benaderen en wij proberen deze klacht om te zetten in een advies waarmee de organisatie als ook de cliënt weer verder kan. Voor persoonlijke klachten kunnen cliënten terecht bij de Klachtenfunctionaris.

De cliëntenraad van Zeeuwse Gronden bestaat uit leden die op willen komen voor de algemene belangen van alle cliënten van Zeeuwse Gronden. Hierin werkt de cliëntenraad samen met een ondersteuner. We komen op regelmatige basis bijeen voor overleg op verschillende locaties binnen Zeeuwse Gronden. Tevens overleggen we over bepaalde thema’s met de ondernemingsraad, de familieraad en de Raad van Bestuur.

Tijdens onze reguliere vergaderingen bespreken we actuele, algemene onderwerpen die cliënten in brede zin aangaan. Verder is een deel van de cliëntenraad betrokken bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. We proberen de lijnen zo kort mogelijk te houden door op locatiebezoek te gaan en contact te onderhouden met begeleiding en overige raden. Tevens brengen we, indien gevraagd, adviezen uit aan zorgverzekeraars en gemeenten.

Wil je lid worden van de cliëntenraad?
De cliëntenraad kan altijd actieve leden gebruiken. Wil je ons komen versterken, meld je dan aan bij ondersteuning cliëntenraad.

Waardevolle broers- en zussendag

Zaterdag 29 juni vond de broers- en zussendag plaats. We kunnen terugkijken op een waardevolle middag. Deze bestond uit een lunch, lezing en verschillende workshops. De deelnemers konden kiezen uit…

/// lees verder
Back To Top