Ga naar hoofdinhoud

Natuuronderhoud

Vanuit De Werkplaats vertrekt een aantal dagen per week een groep klussers met groene vingers om aan natuurbeheer en -onderhoud te doen. Samen met Zeeuws Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Staatsbosbeheer rijden ze door heel Zeeland om te helpen met het in stand houden van de typische Zeeuwse natuur, door te snoeien, te zagen en zwerfafval op te ruimen.

Hoofd Staatsbosbeheer Ad van Hees vertelt:

“De Zeeuwse natuur is rijk aan duinen, bossen, kreken, voormalige zeearmen, dijken en vul verder maar aan. Dat maakt Zeeland mooi om te wonen en te werken, en geliefd om vakantie te houden. Diezelfde natuur heeft ook een gunstig effect op onze gezondheid. Een tijdje buiten en je kunt je beter concentreren, je wordt creatiever en je voelt minder stress. Natuur is dus belangrijk voor ons welbevinden, het is gezond, het stimuleert tot bewegen en tot sociaal contact.”

“Dat natuur gezond is merken ook de cliënten van Zeeuwse Gronden. Ze doen allerhande werkzaamheden in een rustige omgeving en in een passend tempo. Het snoeien van populieren, kortwieken van struiken of maaien van het gras rond bordjes en bankjes. Waardevol werk dat een zinvolle dagbesteding biedt. Natuurlijk kun je niet zomaar ongetraind in de natuur werken. De werkers van Zeeuwse Gronden leren door middel van cursussen veilig werken met bijvoorbeeld elektrische bosmaaiers.”

“Twee jaar geleden begon Zeeuwse Gronden met een ploeg die één dag per week in Walcheren aan het werk was. Nu breidt dit uit naar drie dagen per week. Niet alleen op Walcheren, maar ook op Schouwen-Duiveland en in Zeeuws-Vlaanderen. Een mobiele ploeg die van aanpakken weet. Deze samenwerking is geformaliseerd door de onderlinge afspraken in een samenwerkingsovereenkomst vast te leggen.
We geven invulling aan een maatschappelijk taak en leveren ook een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van deze kwetsbare doelgroep. Een groene, gezonde leer- en werkomgeving waar mensen naast een zinvolle dagbesteding en kansen op werkervaring, ook de mogelijkheid krijgen om door te stromen naar een (deels) betaalde baan.”

Transportstraat 5
4538 AT Terneuzen
Telefoon: 085 – 02 23 439 of 06 – 23 91 92 21
Senior: 06 – 82 05 48 07

Kosten

Lees op deze pagina meer over de kosten.

Back To Top