skip to Main Content

Zo begon het

Zeeuwse Gronden is ontstaan op initiatief van familievereniging Ypsilon en een aantal betrokken hulpverleners. Familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening vonden de zorg voor hun dierbaren niet toereikend. Er was onvoldoende aandacht voor de cliënten en als familie zijnde voelden ze zich te weinig betrokken bij het zorgtraject. Vanuit die gedachten is Zeeuwse Gronden opgericht. Mensen kunnen nu in een eigen appartement wonen binnen een groter sociaal geheel, met meer betrokkenheid van familie.

Inmiddels is Zeeuwse Gronden flink gegroeid en ook steeds meer actief buiten Zeeland. Dat wil niet zeggen dat de zorg is veranderd. De werkwijze blijft exact hetzelfde. Kleinschaligheid is de kern: we worden groter door klein te blijven. Daarover lees je meer bij Aanpak en visie.

Therapie En Dagbesteding Vanaf 2 Juni
Therapie en dagbesteding vanaf 2 juni

De coronamaatregelen hebben hun effect gehad en dit geeft ook binnen Zeeuwse Gronden ruimte tot versoepeling. We starten onze therapie en dagbesteding daarom voorzichtig weer op.  We willen alle cliënten…

/// lees verder
Back To Top