Ga naar hoofdinhoud

Kwaliteit

Als ggz-instelling vinden we het van groot belang om onze kwaliteit hoog te houden. Wil je hier meer over weten? In het kwaliteitsstatuut gaan we nader in op onze wijze van zorgverlening.

Onze organisatie voldoet aan de eisen zoals gesteld in de HKZ-norm. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening (www.hkz.nl).

Verder zijn onze FACT-teams gecertificeerd door het CCAF. Dat wil zeggen dat het FACT-team bewezen intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg en behandeling biedt aan mensen met een ernstige psychiatrische ziekte en problemen op meerdere levensgebieden (www.ccaf.nl).

Zeeuwse Gronden voldoen aan de eisen van het Keurmerk Basis GGZ. We laten hiermee zien dat we ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.

Zeeuwse Gronden heeft een vermelding op de Zorgkaart Nederland. Het is mogelijk daar de organisatie en zorg die wij bieden te waarderen.

Bij Zeeuwse Gronden wordt ieder jaar en bij afronding van de behandeling de clienttevredenheid gemeten met de Consumer Quality- index (CQi). De CQi meet op verschillende aandachtsgebieden: bejegening, bereikbaarheid, informatievoorziening, keuzemogelijkheden en vervulling van hulpwensen. De scores worden uitgedrukt in op een schaal van 0 tot 5, met de totale score van 1 tot 10. De uitkomsten van deze vragenlijst gebruiken we om onze kwaliteit van zorg te evalueren en te verbeteren.

In 2023 scoorde Zeeuwse Gronden hierop gemiddeld een 7,5. Een mooi resultaat, maar er is ook ruimte voor verbetering; de totaal score is gelijk aan 2022. Alle aandachtsgebieden behalen een voldoende resultaat. Het onderdeel ‘samen beslissen’ is het gebied met de laagste score, net als afgelopen jaar. Het blijft een onderwerp waar we de komende tijd extra aandacht aan willen besteden. We vinden het belangrijk dat de cliënt duidelijke informatie krijgt over de behandelmogelijkheden en wat men van de behandeling kan verwachten. Hierdoor kan de cliënt samen met de behandelaar besluiten nemen over het behandelproces. Daarbij vinden we het belangrijk dat cliënten ook zelfstandig kunnen werken aan hun herstel.

De uitkomsten van de CQi 2023 zijn hier in te zien.

Mocht u de CQi rapporten van voorgaande jaren wensen in te zien, kunt u een e-mail sturen naar info@zeeuwsegronden.nl.

De maatschappelijke restaurants van Zeeuwse Gronden worden extern gekeurd en zijn keurmerkdrager HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)..

Waardevolle broers- en zussendag

Zaterdag 29 juni vond de broers- en zussendag plaats. We kunnen terugkijken op een waardevolle middag. Deze bestond uit een lunch, lezing en verschillende workshops. De deelnemers konden kiezen uit…

/// lees verder
Back To Top