skip to Main Content

Kwaliteit

Als ggz-instelling vinden we het van groot belang om onze kwaliteit hoog te houden. Wil je hier meer over weten? In het kwaliteitsstatuut gaan we nader in op onze wijze van zorgverlening.

Onze organisatie voldoet aan de eisen zoals gesteld in de HKZ-norm. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening (www.hkz.nl).

Verder is ons FACT-team gecertificeerd door het CCAF. Dat wil zeggen dat het FACT-team bewezen intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg en behandeling biedt aan mensen met een ernstige psychiatrische ziekte en problemen op meerdere levensgebieden (www.ccaf.nl). De genoemde certificaten zijn hiernaast in te zien.

Voor het jaar 2019 heeft Zeeuwse Gronden aangetoond te voldoen aan alle normen van het Keurmerk Basis-GGZ. Daarmee tonen we aan dat we ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’. De rapportage is hier terug te lezen.

Zeeuwse Gronden heeft een vermelding op de Zorgkaart Nederland. Het is mogelijk daar de organisatie en zorg die wij bieden te waarderen.

Ten slotte zijn er diverse CQI-metingen uitgevoerd om de ervaringen van cliënten te meten met betrekking tot Beschermd Wonen en Begeleid Zelfstandig Wonen. De uitkomsten dienen als opstap richting kwaliteitsverbetering van de organisatie. Wegens de omvang van de rapporten geven wij hiernaast een samenvatting van beide. Mocht je de gehele rapporten wensen in te zien, kun je een e-mail sturen naar info@zeeuwsegronden.nl.

Consumer Quality Index (CQI)
betreft behandeling schaalscores 2019

Back To Top