skip to Main Content

Kwaliteit

Als ggz-instelling vinden we het van groot belang om onze kwaliteit hoog te houden. Wil je hier meer over weten? In het kwaliteitsstatuut gaan we nader in op onze wijze van zorgverlening.

Onze organisatie voldoet aan de eisen zoals gesteld in de HKZ-norm. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening (www.hkz.nl).

Verder is ons FACT-team gecertificeerd door het CCAF. Dat wil zeggen dat het FACT-team bewezen intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg en behandeling biedt aan mensen met een ernstige psychiatrische ziekte en problemen op meerdere levensgebieden (www.ccaf.nl). De genoemde certificaten zijn hiernaast in te zien.

Voor het jaar 2021 hebben we opnieuw aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ te voldoen. We laten hiermee zien dat we ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ. De rapportage is hier terug te lezen.

Zeeuwse Gronden heeft een vermelding op de Zorgkaart Nederland. Het is mogelijk daar de organisatie en zorg die wij bieden te waarderen.

Onze cliënten een zo goed mogelijke behandeling geven die aansluit bij hun zorgvraag. Dit kunnen wij nog beter doen als wij weten hoe onze cliënten de behandeling hebben ervaren. Daarom meten wij elk jaar de cliënttevredenheid. Wij maken gebruik van landelijk ontwikkelde vragenlijsten. Voor volwassen cliënten met behandeling betreft het de vragenlijst  Consumer Quality- index (CQi GGZ & VZ).

Voor onze bewoners van de woonlocaties is dit de CQI meting Beschermd Wonen. Voor de cliënten begeleid zelfstandig wonen is dit de CQI Begeleid

Uitkomsten CQi Vragenlijst GGZ &VZ 2020

Ambulante cliënten die in 2020 de CQi vragenlijst GGZ &VZ ingevuld hebben geven de cliëntervaringen op het gebied van bejegening, samen beslissen en uitvoering behandeling een gemiddeld rapportcijfer 7,36. In 2019 was dat een 7,9.

Schaalscore CQi Vragenlijst GGZ & VZ 2020

 

 

 

Cliënten uit de Beschermde Woonvorm die in 2019 de CQI meting BW hebben ingevuld geven de cliënt ervaringen op het gebied van bejegening, samen beslissen en uitvoering begeleiding een gemiddeld rapport cijfer van 7.

Cliënten Begeleid Zelfstandig Wonen geven de cliënt ervaringen op het gebied van bejegening, samen beslissen en uitvoering begeleiding een gemiddeld rapport cijfer van 7.

Wij streven ernaar in de komende jaren om dit niveau minimaal te behouden en te verbeteren. In het bijzonder zullen wij dit jaar aandacht schenken aan het Samen beslissen.

Mocht je de gehele rapporten wensen in te zien, kun je een e-mail sturen naar info@zeeuwsegronden.nl.

Nieuwe wijze van betaling
De wijze waarop je als cliënt betaalt voor je zorg is per 1 januari 2022 veranderd. De zorg die je als cliënt ontvangt blijft hetzelfde. Ook hoeveel je daar zelf voor moet betalen.
/// lees verder
Back To Top