Ga naar hoofdinhoud

Kwaliteit

Als ggz-instelling vinden we het van groot belang om onze kwaliteit hoog te houden. Wil je hier meer over weten? In het kwaliteitsstatuut gaan we nader in op onze wijze van zorgverlening.

Onze organisatie voldoet aan de eisen zoals gesteld in de HKZ-norm. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening (www.hkz.nl).

Verder is ons FACT-team gecertificeerd door het CCAF. Dat wil zeggen dat het FACT-team bewezen intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg en behandeling biedt aan mensen met een ernstige psychiatrische ziekte en problemen op meerdere levensgebieden (www.ccaf.nl). De genoemde certificaten zijn hiernaast in te zien.

We voldoen aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ. We laten hiermee zien dat we ons extra inspannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.

Zeeuwse Gronden heeft een vermelding op de Zorgkaart Nederland. Het is mogelijk daar de organisatie en zorg die wij bieden te waarderen.

We willen onze cliënten een zo goed mogelijke behandeling geven die aansluit bij hun zorgvraag. Dit kunnen wij nog beter doen als wij weten hoe onze cliënten de behandeling hebben ervaren. We vinden het belangrijk dat cliënten hun tevredenheid over de zorg kenbaar kunnen maken. Zo weten we wat we goed doen, maar vooral ook waar we beter op de wensen van de cliënt kunnen inspelen. Daarom meten wij elk jaar de cliënttevredenheid.

Bij Zeeuwse Gronden wordt ieder jaar en bij afronding van de behandeling de tevredenheid gemeten met de Consumer Quality- index (CQi). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst die aangeeft wat de ervaren kwaliteit van zorg is vanuit het perspectief van de cliënt. De CQi meet op verschillende aandachtsgebieden: bejegening, bereikbaarheid, informatievoorziening, keuzemogelijkheden en vervulling van hulpwensen. De score op deze vijf aandachtsgebieden wordt uitgedrukt in een rapportcijfer op een schaal van minimaal 0 tot maximaal 10. De vragenlijst kan anoniem ingevuld worden. De uitkomsten van deze vragenlijst gebruiken we om onze kwaliteit van zorg te evalueren en te verbeteren.

In 2022 scoorde Zeeuwse Gronden hierop gemiddeld een 7,5. Een mooi resultaat, maar er is ook ruimte voor verbetering. Alle aandachtsgebieden behalen een voldoende resultaat. Het onderdeel ‘samen beslissen’ is het gebied met de laagste score, maar is gestegen ten aanzien van 2021. Het blijft een onderwerp waar we de komende tijd extra aandacht aan willen besteden. We vinden het belangrijk dat de cliënt duidelijke informatie krijgt over de behandelmogelijkheden en wat men van de behandeling kan verwachten. Hierdoor kan de cliënt samen met de behandelaar besluiten nemen over het behandelproces. Daarbij vinden we het belangrijk dat cliënten ook zelfstandig kunnen werken aan hun herstel, hiervoor willen wij informatie delen omtrent cliëntorganisaties en zelfhulpgroepen passend bij de ervaren klacht(en).

De uitkomsten van de CQi 2022 zijn hier in te zien.*
*Wegens de overstap naar een ander elektronisch cliëntendossier ontbreken de cijfers van het eerste kwartaal van 2022.

Mocht u de CQi-rapporten van voorgaande jaren wensen in te zien, kunt u een e-mail sturen naar info@zeeuwsegronden.nl.

Back To Top