Ga naar hoofdinhoud

Familieraad

De familieraad is er voor familie en naasten van cliënten. Wanneer iemand uit je familie bij Zeeuwse Gronden in behandeling is, heb je mogelijk vragen. Voor de leden van de familieraad bestaan er geen ‘rare’ vragen. Zij zijn namelijk, net als jij: ‘familie van’. Ook zij zochten ooit de beste zorg voor hun naasten. Inmiddels hebben zij deze zorg gevonden bij Zeeuwse Gronden. Maar er kunnen altijd onderwerpen zijn waar je vragen over hebt. Daarom is de familieraad in het leven geroepen. Het is immers belangrijk om als familie gehoord te worden.

De familieraad geeft familieleden en naasten van cliënten een stem en een platform om ervaringen uit te wisselen. Ze gaat aan de slag met jouw wensen en behoeften. Ook brengt ze gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Elke twee jaar houdt de familieraad een enquête onder familie ter verbetering van de zorg.

Zeeuwse Gronden heeft een Richtlijn Familiebeleid opgesteld waarin de omgang tussen familie en hulpverlening staat beschreven. De familieraad ziet toe op de handhaving van deze richtlijn, en stimuleert bovendien de toegankelijke omgang tussen familie, cliënt en medewerkers door bijvoorbeeld themabijeenkomsten en informele avonden te organiseren.

Kortom, de familieraad is er voor elk moment dat je als familie zijnde een steuntje in de rug kunt gebruiken.

Back To Top