Ga naar hoofdinhoud

ANBI

De unieke geïntegreerde zorg die Zeeuwse Gronden biedt, is ondergebracht in twee stichtingen:
Stichting Wonen en Psychiatrie: deze stichting levert geestelijke gezondheidszorg.
Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie: deze stichting biedt activiteiten aan, gericht op het herstel van een gelijkwaardig burgerschap van mensen met een psychiatrische aandoening, in het bijzonder wonen, werken (incl. vrijwillige activiteiten en andere vormen van dagbesteding) en sociale activiteiten binnen de samenleving.

Onderstaande twee stichtingen zijn nog in de opstartfase, de activiteiten zullen aanvang nemen vanaf 2020:
Stichting Zeeuwse Gronden, therapie en opleiding: de activiteit van deze stichting zal zijn het aanbieden van activiteiten gericht op het omgaan met psychische aandoeningen, in het bijzonder therapie, preventie en onderwijs, aangevuld met cursussen en opleidingen voor mensen betrokken bij de zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening.
Stichting Zeeuwse Gronden, behandeling en zorg: de activiteit van deze stichting zal zijn het verlenen van zorgactiviteiten gericht op het herstel van mensen met een psychiatrische aandoening, in het bijzonder behandeling, begeleiding en dagbesteding.

Voor deze stichtingen zijn geen jaarverslagleggingen opgemaakt.

Contactgegevens
Bezoekadres: Nieuwstraat 6, 4531 CW TERNEUZEN
Postadres: Postbus 1156, 4530 GD TERNEUZEN
Telefoon: 0115-621314
E-mail: info@zeeuwsegronden.nl

Stichting Wonen en Psychiatrie:
KVK: 22057719
RSIN: 814930773

Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie:
KVK: 59454903
RSIN: 853496304

Stichting Zeeuwse Gronden, therapie en opleiding:
KVK: 59455012
RSIN: 853496419

Stichting Zeeuwse Gronden, behandeling en zorg:
KVK: 59455152
RSIN: 853496523

Doelstelling
De doelstellingen van Zeeuwse Gronden zijn in de statuten van onderstaande stichtingen opgenomen.

Stichting Wonen en Psychiatrie
Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie
Stichting Zeeuwse Gronden, therapie en opleiding
Stichting Zeeuwse Gronden, behandeling en zorg

a) het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het algemeen welzijn van mensen met een psychiatrische aandoening;
b) het verlenen van zorgactiviteiten, gericht op het herstel van mensen met een psychiatrische aandoening, in het bijzonder behandeling, verblijf, begeleiding en dagbesteding;
c) het realiseren, in stand houden en exploiteren van eigentijdse woonvoorzieningen, waarin mensen met een psychiatrische aandoening zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, de nodige zorg kunnen ontvangen en kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen;
d) het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a, b en c gemelde rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur en toezicht
Samenstelling Raad van Bestuur
Stichting Wonen en Psychiatrie – Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie – Stichting Zeeuwse Gronden, therapie en opleiding – Stichting Zeeuwse Gronden, behandeling en zorg
Dhr. J. van Blarikom (voorzitter)
Dhr. H.C. Haak

Beloningsbeleid
De beloning van de Raad van Bestuur is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Samenstelling Raad van Toezicht
Stichting Wonen en Psychiatrie – Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie – Stichting Zeeuwse Gronden, therapie en opleiding – Stichting Zeeuwse Gronden, behandeling en zorg
Dhr. J-F. Mulder (voorzitter)
Dhr. G. van Harten
Mevr. J. Reuwer

Hieronder zijn het beleidsplan en de jaarverslagen van beide stichtingen in te zien.
Beleidsplan Zeeuwse Gronden

Jaarverslag Stichting Wonen en Psychiatrie 2021

Publicatie Stichting Wonen en Psychiatrie 2021

Publicatie Stichting Zeeuwse Gronden samenleving en participatie 2021

Back To Top