Ga naar hoofdinhoud

Ondernemingsraad | OR

De ondernemingsraad draagt bij aan het gezond houden van onze organisatie, waarbij de belangen van zowel organisatie als medewerkers in het oog worden gehouden. Betrokkenheid, transparantie, integriteit en objectiviteit staan hoog in het vaandel. De raad oefent invloed uit op het besluitvormingsproces door bijvoorbeeld actief mee te denken over strategie en beleid. Er is regelmatig overleg met de Raad van Bestuur.

Om de kwaliteit van de organisatie hoog te houden is een gezond en verantwoord werkklimaat noodzakelijk. Er wordt goed naar medewerkers geluisterd om hen te kunnen vertegenwoordigen. Namens medewerkers bespreekt de ondernemingsraad zaken als CAO, wettelijke voorschriften en interne regelingen. De raad toetst (peilt bijvoorbeeld het draagvlak voor beleidsplannen), bewaakt en beïnvloedt. De werkwijze is gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals beschreven in de WOR (wet op de ondernemingsraden) en wordt gekenmerkt door een actieve en signalerende houding.

De ondernemingsraad neemt besluiten tijdens de OR-vergadering. Knopen worden doorgehakt na uitgebreide evaluatie en bij een meerderheid van stemmen. De bestuurder ontvangt deze besluiten vervolgens schriftelijk. Minimaal twee keer per jaar heeft de ondernemingsraad een vergadering met de Raad van Bestuur.

Heb je een vraag aan de ondernemingsraad? Stuur dan een mailtje naar: ondernemingsraad@zeeuwsegronden.nl.

Ondernemingsraad | OR

Team Dirksland van start

Team Dirksland is van start! De groep arriveerde gisteren in Terneuzen voor hun eerste werkdag. Allen waren enthousiast over het warme onthaal. Het team begint met bezoeken aan verschillende locaties…

/// lees verder
Back To Top