Ga naar hoofdinhoud

Organisatie

De structuur van Zeeuwse Gronden ziet er als volgt uit:

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:
Dhr. J. van Blarikom (voorzitter)
Dhr. H.C. Haak

Bestuurssecretaris:
Cindy Taalman
E-mail: c.taalman@zeeuwsegronden.nl
Tel: 0115-621314

Beloningsbeleid
De beloning van de Raad van Bestuur is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. J-F. Mulder (voorzitter)
Dhr. G. van Harten
Mw. J. Reuwer

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht is niet bezoldigd en ontvangt geen vergoeding in de zin van vacatiegelden.

Hanna Laport behaalt MBA in Healthcare

Afgelopen woensdag 24 mei is onze collega Hanna afgestudeerd als Master of Business Administration in Healthcare. Ten overstaan van een jury verdedigde ze haar masterthesis 'Ouderenpsychiatrie thuis in de samenleving'. Deze…

/// lees verder
Back To Top