Ga naar hoofdinhoud

Organisatie

De structuur van Zeeuwse Gronden ziet er als volgt uit:

collegiale Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:
Dhr. J. van Blarikom
Mevr. H. Laport
Mevr. H. van Laak

Bestuurssecretaris:
Cindy Taalman
E-mail: c.taalman@zeeuwsegronden.nl
Tel: 0115-621314

Beloningsbeleid
De beloning van de Raad van Bestuur is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. J-F. Mulder (voorzitter)
Dhr. G. van Harten
Mw. J. Reuwer

Beloningsbeleid
De bezoldiging van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld binnen de wettelijke kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en op grond van het “NVTZ-advies honorering raad van toezicht in zorg en welzijn”. De bezoldiging is inzichtelijk in de jaarrekening.

Waardevolle broers- en zussendag

Zaterdag 29 juni vond de broers- en zussendag plaats. We kunnen terugkijken op een waardevolle middag. Deze bestond uit een lunch, lezing en verschillende workshops. De deelnemers konden kiezen uit…

/// lees verder
Back To Top