Ga naar hoofdinhoud

Organisatie

De structuur van Zeeuwse Gronden ziet er als volgt uit:

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:
Dhr. J. van Blarikom (voorzitter)
Dhr. H.C. Haak

Bestuurssecretaris:
Cindy Taalman
E-mail: c.taalman@zeeuwsegronden.nl
Tel: 0115-621314

Beloningsbeleid
De beloning van de Raad van Bestuur is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. J-F. Mulder (voorzitter)
Dhr. G. van Harten
Mw. J. Reuwer

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht is niet bezoldigd en ontvangt geen vergoeding in de zin van vacatiegelden.

Start pilot Autisme Info Centrum

Deze week starten we op de Herengracht in Middelburg met een Autisme Info Centrum (AIC). Dit is een pilot vanuit de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Cliënten en naasten kunnen…

/// lees verder
Back To Top