Ga naar hoofdinhoud

Organisatie

De structuur van Zeeuwse Gronden ziet er als volgt uit:

collegiale Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:
Dhr. J. van Blarikom
Mevr. H. Laport
Mevr. H. van Laak

Bestuurssecretaris:
Cindy Taalman
E-mail: c.taalman@zeeuwsegronden.nl
Tel: 0115-621314

Beloningsbeleid
De beloning van de Raad van Bestuur is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. J-F. Mulder (voorzitter)
Dhr. G. van Harten
Mw. J. Reuwer

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht is niet bezoldigd en ontvangt geen vergoeding in de zin van vacatiegelden.

Back To Top