Ga naar hoofdinhoud

Fact

Zeeuwse Gronden werkt volgens het FACT-model: Flexible Assertive Community Treatment. Doel van FACT is om ‘cliënten zodanig te behandelen, te ondersteunen en te begeleiden dat zij succesvol en naar tevredenheid optimaal kunnen functioneren en kunnen meedoen in de maatschappij op een wijze die henzelf aanspreekt en die veilig is’.

Dit houdt onder andere in dat er multidisciplinair wordt gewerkt. Uitgangspunt zijn de zorgprogramma’s. Ons behandelaanbod bestaat uit onder andere cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), systeemtherapie en traumabehandeling (EMDR). Tevens maken wij gebruik van e-health binnen de behandeling.

Naast een verpleegkundige, gz-psycholoog of psychiater kunnen andere vakspecialisten betrokken zijn. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, dagbestedingsconsulent, creatief therapeut, ervaringsdeskundige of equitherapeut. Samen met de behandelaar wordt besloten wie een bijdrage levert aan de behandeling. Creatieve therapie, zinvolle dagbesteding en equitherapie kunnen een bijzondere bijdrage leveren aan herstel.

Het FACT-team van Zeeuwse Gronden bestaat uit meer dan twintig behandelaren, allemaal met eigen specialismen. Dat maakt het aanbod aan behandelmogelijkheden zeer breed en zo kunnen cliënten veelal een methode vinden die bij hen past. Tijdens een wekelijks interdisciplinair overleg komen alle disciplines samen en vindt afstemming plaats over de behandeling van de cliënten.

Ons zorgaanbod berust op de drie pijlers behandeling, herstel en betrokkenheid van familie. Hoewel een strikt onderscheid tussen deze drie gebieden niet mogelijk is, kunnen we stellen dat behandeling de nadruk legt op deelname aan het geïntegreerde zorgproces vanuit het perspectief van de behandelaar, herstel is het proces van de cliënt en de driehoek wordt compleet gemaakt door de betrokkenheid van de familie.

Back To Top