Ga naar hoofdinhoud

Ambulant

Zowel onder als boven de Westerschelde bieden we ambulante zorg. Ambulant wil zeggen dat de hulp doorgaans bij cliënten thuis plaatsvindt. Het gaat om cliënten met een eigen woning, waarbij behoud van zelfstandigheid centraal staat.

Onder de werkzaamheden van het ambulant team valt onder andere: gesprekken voeren, terugval signaleren, aanzetten tot activiteit, begeleiden in huishoudelijke en praktische taken, aanleren van nieuwe vaardigheden en ondersteunen bij medische afspraken. Het team is zeven dagen per week inzetbaar.

Het ambulant werk is veelal solistisch, waardoor goede afstemming binnen het team en met de behandelaren zeer belangrijk is. Flexibiliteit staat hoog in het vaandel. Iedere cliënt heeft andere behoeften en een ander weekschema. Om aan ieders wensen en benodigdheden zo goed mogelijk te kunnen voldoen, wordt er altijd samen met de cliënt naar een passende oplossing gezocht.

Back To Top