skip to Main Content

Vertrouwenspersoon

Zit je ergens mee? Wil je iets in vertrouwen vertellen? Je kunt dan contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen. Bijvoorbeeld als je behoefte hebt aan informatie, advies of een luisterend oor. Maar ook voor ondersteuning bij gesprekken met professionals en ondersteuning bij informele klachten of bemiddeling.

Wat doet een vertrouwenspersoon voor jou?
We hebben een externe Jeugdvertrouwenspersoon, Familievertrouwenspersoon, Klachtenfunctionaris en Patiëntenvertrouwenspersoon (bij verplichte zorg). Je kunt hen vrijblijvend bellen/ mailen en overleggen welke vorm van ondersteuning het beste past bij jouw situatie.

De vertrouwenspersonen:
– zijn gratis;
– zijn onafhankelijk en werken niet bij de instelling;
– geven advies en ondersteunen bij klachten;
– doen niet aan waarheidsvinding en staan naast je;
– werken volgens de nieuwe wet privacy;
– zijn geen advocaat;
– doen niets zonder jouw toestemming en/of medeweten;
– hebben geen invloed op maatregelen van de rechtbank, de rechter beslist;
– hebben geen invloed op beslissingen van de instellingen.

Wanneer doe je een beroep op een vertrouwenspersoon?
– Wanneer je met iemand wilt praten die buiten de situatie staat.
– Zodra je klachten hebt en deze niet alleen durft te bespreken.
– Wanneer de samenwerking met een hulpverlener niet goed verloopt en je hier advies in wilt.

Natuurlijk zijn de vertrouwenspersonen er ook om gewoon naar je te luisteren wanneer je ergens mee zit, je even je hart wilt luchten of iemand nodig hebt die met je meedenkt.

Familie Vertrouwenspersoon
Voor familie en naasten van cliënten is er de Familie Vertrouwenspersoon (FVP), Ina de Bruijn. Zij luistert en geeft informatie of advies. Daarnaast kan de FVP familie ondersteunen in contact met de hulpverlener. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (www.lsfvp.nl). Ina de Bruijn is bereikbaar via 06 – 53 166 533 of i.debruijn@lsfvp.nl.

Jeugdvertrouwenspersoon
Voor onze jonge cliënten is er een Jeugdvertrouwenspersoon, Madelon van den Broeke. Zij is onafhankelijk en kan advies geven in geval van klachten. Daarnaast kan ze je ondersteunen in het contact met een hulpverlener. Zij is onafhankelijk in dienst van ZorgBelang Brabant – Zeeland (http://www.zorgbelang-brabant.nl/). Madelon van den Broeke is bereikbaar via 06 – 58 79 53 45 of mvdbroeke@zorgbelang-brabant.nl.

Klachtenfunctionaris en PVP
Als je als volwassen cliënt behoefte hebt aan een vertrouwenspersoon, kun je je wenden tot onze Klachtenfunctionaris Janneke Janssen. Als je te maken krijgt met verplichte zorg (bijvoorbeeld een crisisopname of zorgmachtiging) en daar een klacht over hebt, kun je terecht bij de Patiëntenvertrouwenspersoon Marjon Boomaerts van Stichting PVP. Zij ondersteunt je op onafhankelijke wijze bij de vragen die je hebt, de klachten over de zorgverlening en je rechtspositie. Je kunt Marjon van maandag t/m donderdag bereiken via 06-17433198 of m.boomaerts@pvp.nl. Bij afwezigheid kun je contact opnemen met de helpdesk op 0900-4448888 of via helpdesk@pvp.nl. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 10-16 uur en op zaterdag tussen 13-16 uur. Op de website van de stichting kun je ook veel informatie vinden: www.pvp.nl

Back To Top