skip to Main Content

Vertrouwenspersoon

Zit je ergens mee? Wil je iets in vertrouwen vertellen? Je kunt dan contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen. Bijvoorbeeld als je behoefte hebt aan informatie, advies of een luisterend oor. Maar ook voor ondersteuning bij gesprekken met professionals en ondersteuning bij informele klachten of bemiddeling.

Wat doet een vertrouwenspersoon voor jou?
We hebben een externe Familievertrouwenspersoon, Klachtenfunctionaris en twee onafhankelijke Patiëntvertrouwenspersonen (bij verplichte zorg én voor alle andere cliënten, ook jeugd). Je kunt hen vrijblijvend bellen/mailen en overleggen welke vorm van ondersteuning het beste past bij jouw situatie.

De vertrouwenspersonen:
– zijn gratis;
– zijn onafhankelijk en werken niet bij de instelling;
– geven advies en ondersteunen bij klachten;
– doen niet aan waarheidsvinding en staan naast je;
– werken volgens de nieuwe wet privacy;
– zijn geen advocaat;
– doen niets zonder jouw toestemming en/of medeweten;
– hebben geen invloed op maatregelen van de rechtbank, de rechter beslist;
– hebben geen invloed op beslissingen van de instellingen.

Wanneer doe je een beroep op een vertrouwenspersoon?
– Wanneer je met iemand wilt praten die buiten de situatie staat.
– Als je klachten hebt en deze niet alleen durft te bespreken.
– Wanneer de samenwerking met een hulpverlener niet goed verloopt en je hier advies in wilt.

Familie Vertrouwenspersoon
Voor familie en naasten van cliënten is er de Familie Vertrouwenspersoon (FVP), Ina de Bruijn. Zij luistert en geeft informatie of advies. Daarnaast kan de FVP familie ondersteunen in contact met de hulpverlener. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (www.lsfvp.nl). Ina de Bruijn is bereikbaar via 06 – 53 166 533 of i.debruijn@lsfvp.nl.

Patiënt Vertrouwens Personen (voor volwassenen én jeugd)
– Heb je een gevoel van onvrede of een klacht en wil je hierover in gesprek? De onafhankelijke patiëntvertrouwenspersoon kan je ondersteunen bij het voorbereiden of voeren van een gesprek met ons. Daarnaast biedt zij ondersteuning bij het opstellen van een klacht richting de klachtenfunctionaris. De vertrouwenspersoon informeert je over je rechten, maar behandelt de klacht zelf niet. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Ondersteuning vanuit de vertrouwenspersoon is gratis. De patiëntvertrouwenspersoon bij niet-verplichte zorg, ook voor jeugd, is Jorina Jacobusse, te bereiken via 06-48439359 of jjacobusse@zorgbelang-zeeland.nl. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. De Klachtenfunctionaris is Janneke Janssen, bereikbaar via kf.zeeuwsegronden@zorgbelang-zeeland.nl of 06-57277008.

– Als je te maken hebt met verplichte zorg (bijvoorbeeld een crisisopname of zorgmachtiging) en daar een klacht over hebt, kun je terecht bij de Patiëntenvertrouwenspersoon Marjon Boomaerts. Zij ondersteunt je op onafhankelijke wijze bij de vragen die je hebt, de klachten over de zorgverlening en je rechtspositie. Je kunt Marjon van maandag t/m donderdag bereiken via 06-17433198 of m.boomaerts@pvp.nl. Bij afwezigheid kun je contact opnemen met de helpdesk op 0900-4448888 of via helpdesk@pvp.nl. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 10-16 uur en op zaterdag tussen 13-16 uur. Op de website van de stichting kun je ook veel informatie vinden: www.pvp.nl

Back To Top