Ga naar hoofdinhoud

Vertrouwenspersoon

Zit je ergens mee? Wil je iets in vertrouwen vertellen? Je kunt dan contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen. Bijvoorbeeld als je behoefte hebt aan informatie, advies of een luisterend oor. Maar ook voor ondersteuning bij gesprekken met professionals en ondersteuning bij informele klachten of bemiddeling.

Wat doet een vertrouwenspersoon voor jou?
Binnen Zeeuwse Gronden hebben we verschillende soorten vertrouwenspersonen: een familievertrouwenspersoon, een klachtenfunctionaris en twee patiëntvertrouwenspersonen (bij verplichte zorg én voor alle andere cliënten, ook jeugd). Je kunt hen vrijblijvend bellen/mailen en overleggen welke vorm van ondersteuning het beste past bij jouw situatie.

Alle vertrouwenspersonen:
– zijn gratis;
– zijn onafhankelijk en werken niet bij de instelling;
– geven advies en ondersteunen bij klachten;
– doen niet aan waarheidsvinding en staan naast je;
– werken volgens de nieuwe wet privacy;
– zijn geen advocaat;
– doen niets zonder jouw toestemming en/of medeweten;
– hebben geen invloed op maatregelen van de rechtbank, de rechter beslist;
– hebben geen invloed op beslissingen van de instellingen.

Wanneer doe je een beroep op een vertrouwenspersoon?
– Wanneer je met iemand wilt praten die buiten de situatie staat.
– Als je klachten hebt en deze niet alleen durft te bespreken.
– Wanneer de samenwerking met een hulpverlener niet goed verloopt en je hier advies in wilt.

Familie vertrouwenspersoon
Voor familie en naasten van cliënten is er de familievertrouwenspersoon (FVP), Ina de Bruijn. Je kunt met vragen en klachten bij haar terecht bij zowel verplichte als vrijwillige zorg. Of als je niet weet waar je moet zijn of problemen ervaart in het contact met de behandelaar. Misschien krijg je de juiste persoon maar niet te pakken. Dan kan de familievertrouwenspersoon ondersteuning bieden. Dit doet ze op onafhankelijke wijze, gratis en zonder verwijzing. De FVP is in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (www.lsfvp.nl). Ina de Bruijn is bereikbaar via 06 – 53 166 533 of i.debruijn@familievertrouwenspersonen.nl.
Bekijk de video ‘Wat doet een familievertrouwenspersoon’. 

Patiënt vertrouwenspersonen niet-verplichte zorg (voor volwassenen én jeugd)
Heb je een gevoel van onvrede of een klacht en wil je hierover in gesprek? De onafhankelijke patiëntvertrouwenspersoon kan je ondersteunen bij het voorbereiden of voeren van een gesprek met ons. Daarnaast biedt zij ondersteuning bij het opstellen van een klacht richting de klachtenfunctionaris. Wil je contact met een vertrouwenspersoon? Dan kun je terecht bij Zorgbelang Zeeland. Zij werken met een poule van vertrouwenspersonen die betrokken zijn bij Zeeuwse Gronden en zijn te bereiken via 0113 203 200 of via vertrouwenspersonen@zorgbelang-zeeland.nl. Vermeld daarbij altijd je naam, telefoonnummer, eventueel je e-mailadres en de organisatie waar je vraag/klacht over gaat.

Patiënt vertrouwenspersonen verplichte zorg
Als je te maken hebt met verplichte zorg (bijvoorbeeld een crisisopname of zorgmachtiging) en daar een klacht over hebt, kun je terecht bij de Patiëntenvertrouwenspersoon Marjon Boomaerts. Zij ondersteunt je op onafhankelijke wijze bij de vragen die je hebt, de klachten over de zorgverlening en je rechtspositie. Je kunt Marjon van maandag t/m donderdag bereiken via 06-17433198 of m.boomaerts@pvp.nl. Bij afwezigheid kun je contact opnemen met de helpdesk op 0900-4448888 of via helpdesk@pvp.nl. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 10-16 uur en op zaterdag tussen 13-16 uur. Op de website van de stichting kun je ook veel informatie vinden: www.pvp.nl of bekijk dit filmpje.

Vertrouwenspersoon medewerkers Zeeuwse Gronden
De vertrouwenspersoon voor de medewerkers van Zeeuwse Gronden is Kimberly Wetsteijn van Zorgbelang Zeeland. Ze is bereikbaar via e-mail en telefonisch: 0113 – 203 200.

Team Dirksland van start

Team Dirksland is van start! De groep arriveerde gisteren in Terneuzen voor hun eerste werkdag. Allen waren enthousiast over het warme onthaal. Het team begint met bezoeken aan verschillende locaties…

/// lees verder
Back To Top