Ga naar hoofdinhoud

Convenant ‘Weer thuis op Walcheren’ getekend

Op 13 juni tekende Zeeuwse Gronden samen met verschillende Walcherse gemeenten, woningcoöperaties en zorgaanbieders het convenant ‘Weer thuis op Walcheren’. In het convenant staan afspraken over passende hulp en begeleiding voor mensen die bijvoorbeeld vanuit een woonvoorziening weer uitstromen naar zelfstandig wonen. Zo is er vastgelegd dat de woningcoöperaties jaarlijks 5% van hun beschikbare woningen reserveren voor mensen die hulp nodig hebben, maar ook dat er ambulante ondersteuning geboden wordt als men weer zelfstandig gaat wonen.

Namens de Walcherse gemeenten ondertekenden wethouder Willemien Treurniet (gemeente Middelburg), wethouder Bert Tuk (gemeente Veere) en wethouder Albert Vader (gemeente Vlissingen) het convenant.

Daarnaast tekenden de Walcherse woningcorporaties Zeeuwland, WBV Arnemuiden, L’escaut en Woongoed Middelburg en de zorgaanbieders Juvent, CKZ, Philadelphia, MGB hulpverlening, De Hoop GGZ, Jeugd Bescherming West, Emergis, Leger des Heils, Eleos, Gors en Zeeuwse Gronden het samenwerkingsconvenant.

Back To Top