Ga naar hoofdinhoud

Even voorstellen: de patiëntenvertrouwenspersoon

Sinds januari is de nieuwe wet Wvggz in werking getreden. Dit betekent onder andere dat de Zeeuwse Gronden nu ook verplichte zorg mag aanvragen of toepassen middels een crisismaatregel/zorgmachtiging. Krijg je hiermee te maken (dat kan ook gaan om de aanvraag, voorbereiding of uitvoering van een zorgmachtiging) dan heb je recht op ondersteuning door een onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Bij de pvp kun je terecht met vragen en klachten over de zorgverlening of over je rechtspositie als je te maken hebt met verplichte zorg (denk bijvoorbeeld aan een crisisopvang). Heb je klachten over andere vormen van zorg? Dan kun je terecht bij de klachtenfunctionaris van Zeeuwse Gronden. De pvp’er van Zeeuwse Gronden is Marjon Boomaerts:

Ik ben in dienst bij de onafhankelijke Stichting PVP te Utrecht. Mijn ondersteuning is gratis en ik heb een eigen geheimhoudingsplicht. Als pvp’er ondersteun ik cliënten bij het zoeken naar een oplossing bij vragen en klachten die verband houden met de relatie instelling/patiënt. Ik treed op als ondersteuner, niet als vertegenwoordiger. Uitgangspunt hierbij is hoe de cliënt zelf zijn/haar belang ziet. Hierin is de pvp altijd partijdig aan de kant van de cliënt, ook bij minderjarige cliënten. Een pvp benadert een vraag/klacht vooral vanuit de juridische kant.

Marjon Boomaerts kun je van maandag t/m donderdag bereiken via 06-17433198 of m.boomaerts@pvp.nl. Is ze afwezig? Neem dan contact op met de helpdesk via 0900-4448888 of helpdesk@pvp.nl. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 10 -16 uur en op zaterdag van 13- 16 uur. Op de website van onze stichting kun je ook veel informatie vinden: www.pvp.nl. Daarnaast kun je via die site chatten met een pvp op maandag t/m donderdag tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Back To Top