Ga naar hoofdinhoud

HKZ constateert geen tekortkomingen en geeft nieuw certificaat af

Op 19, 20 en 21 juli heeft de hercertificering door de HKZ plaatsgevonden. Met trots kunnen we melden dat er géén tekortkomingen zijn vastgesteld. Het officiële rapport volgt binnenkort, maar een aantal punten viel in ieder geval in positieve zin op bij de auditors.

Over het algemeen worden de korte lijnen en de nauwe betrokkenheid van cliënt, familie en woonomgeving erg gewaardeerd. Een mooi nieuw voorbeeld daarvan zijn de jaarevaluaties van de locaties, waarbij ook cliënten en familie zijn uitgenodigd. De communicatie is in de afgelopen jaren sterk verbeterd, ondanks de groei van de organisatie. En de maatschappelijke restaurants werken sinds 1 maart jongstleden volgens het HACCP-protocol en voldoen hiermee aan hoge kwaliteits- en hygiënenormen voor de horeca. Ten slotte viel het de auditors op dat het medicatiebeheer zeer netjes op orde is.

Dit positieve resultaat hebben we kunnen bereiken door de hoge mate van betrokkenheid van medewerkers, cliënten en familieleden. Het vormt een sterke basis voor de komende jaren.

Back To Top