Ga naar hoofdinhoud

Keurmerk voor kwaliteit

Het FACT-team van Zeeuwse Gronden heeft een belangrijk keurmerk ontvangen. De FACT-methode is bewezen effectief voor cliënten met ernstige psychiatrische problemen. De behandeling en begeleiding hebben een praktische en daardoor erg patiëntgerichte insteek.

Het keurmerk geeft aan dat Zeeuwse Gronden voldoet aan de kwaliteitsregels voor het leveren van verantwoorde zorg. Dat is belangrijk voor cliëntenorganisaties, het netwerk van cliënten en zorginkopers.

Voor het certificaat is een audit gedaan die met goed gevolg is doorlopen. Het team is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF en kreeg complimenten voor het harde werk om verder te professionaliseren. Ook de kwaliteiten ‘enthousiasme, positiviteit en eigenheid’ zijn genoemd. De samenstelling van het team is genoemd als sterk punt: ‘een mooie mix van nieuwe medewerkers en hen die er al langer werken’.

 

Back To Top