Ga naar hoofdinhoud

Kwaliteitsvisitatie aan Zeeuwse Gronden door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Om als psychiater voor herregistratie in aanmerking te komen, moet deze voldoen aan een aantal eisen. De kwaliteitsvisitatie van de NVvP is een model voor kwaliteitstoetsing, bewaking en bevordering dat voor en door psychiaters is ontwikkeld. De kwaliteitsvisitatie is een ter plaatse te verrichten onderzoek onder een groep psychiaters door collegae psychiaters, waarbij op basis van zelfevaluatie continue kwaliteitsverbetering van de zorgverlening aan patiënten wordt nagestreefd. Het doel is een zo objectief mogelijk oordeel te krijgen over de kwaliteit van zorg die door de gevisiteerde psychiaters wordt geleverd.

Alle psychiaters van Zeeuwse Gronden zijn hiervoor in aanmerking gekomen.
Op de foto: Dr. R. van Parys

Back To Top