skip to Main Content

Maak kennis met onze ervaringsdeskundigen!

In augustus zullen zes ervaringsdeskundigen beginnen aan de driejarige opleiding Ervaringsdeskundige bij Scalda. Daarnaast gaan ze meedraaien op woon- en dagbestedingslocaties van Zeeuwse Gronden, waar ze met hun kennis en ervaring anderen kunnen begeleiden. We zien dit als een zeer waardevolle functie binnen de organisatie en wensen hen natuurlijk veel succes!

Namen, van linksboven naar rechtsonder:
Erik – Cynthia – Ruth – Saskia – Isabel
(en Dimphie, staat niet op de foto)

Maak Kennis Met Onze Ervaringsdeskundigen!
Back To Top