Ga naar hoofdinhoud

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO)

In november zullen we weer opnieuw starten met een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO). Dit zal in opdracht van Zeeuwse Gronden uitgevoerd worden door Triqs.

De meting voor medewerkers (MTO) geeft inzicht in de tevredenheid en betrokkenheid, en biedt aanknopingspunten voor het versterken van de binding tussen de organisatie en de medewerkers. De dialoog voor het samen verbeteren wordt geopend, waardoor deze meting steeds meer en vaker wordt gezien als belangrijk instrument van een zelflerende organisatie.

Alle medewerkers zullen per mail hiervoor benaderd worden, en verzocht de opgestelde vragenlijst in te vullen.
De basis-vragenlijst voor deze meting bestaat uit 75 vragen, verdeeld over diverse thema’s en onderwerpen waaronder de inhoud van het werk, collega’s & sfeer, leidinggevende(n) en communicatie. Daarnaast worden er ook vragen gesteld over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden (waaronder PSA – psychosociale arbeidsbelasting) en persoonlijke ontwikkeling. De vragenlijst is zo opgezet dat bij elk thema een cijfer wordt gegeven voor zowel de tevredenheid als de belangrijkheid.

Jullie medewerking hieraan is zeer gewenst

 

Back To Top