Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe wijze van betaling

De wijze waarop je als volwassen cliënt betaalt voor je zorg is per 1 januari 2022 veranderd. De zorg die de cliënt ontvangt blijft hetzelfde. Ook hoeveel een cliënt daar zelf voor moet betalen. Er verandert alleen iets aan de rekeningen.

Oude wijze van betaling
Voorheen kreeg je als volwassen cliënt in de GGZ één keer per jaar een rekening. Dit zorgde bij zorgverleners voor veel administratie en de rekeningen waren minder inzichtelijk. Vanaf 2022 worden de rekeningen opgesteld vanuit het zogenaamde zorgprestatiemodel. Een cliënt betaalt dan niet per jaar, maar per behandeling.

Meer losse rekeningen
Door deze nieuwe wijze ontvang je als cliënt meer rekeningen. Deze kunnen sneller komen, bijvoorbeeld een maand nadat de zorg heeft plaatsgevonden. In deze rekening staat welke zorg er de afgelopen periode geboden is, hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht en of de zorg nog vanuit het eigen risico betaald moet worden. Er verandert niks aan het totaalbedrag, maar de rekening wordt als het ware opgesplitst.

Meer informatie
Heb je vragen over deze nieuwe werkwijze? Kijk dan eens op www.zorgprestatiemodel.nl of neem met contact op met je eigen zorgverzekeraar. Daarnaast kun je met je vragen, ook voor je naaste, terecht bij maatschappelijk werk via 0115-621314.

Back To Top