Ga naar hoofdinhoud

Opnemen vakantiedagen 2021

Beste collega,

Het blijkt dat nog veel medewerkers wettelijke vakantiedagen over hebben van 2021. We willen je vragen om deze dagen de komende maanden (proberen) op te nemen, maar in ieder geval vóór 1 juli 2022.

In de wet is geregeld dat een werknemer wettelijk recht heeft op vakantiedagen. Deze wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van een half jaar, en vervallen dus op 1 juli in het jaar na het jaar waarin deze zijn opgebouwd. De verjaringstermijn wordt niet onderbroken of geschorst als de werknemer ziek is.

Indien de wettelijke vakantiedagen niet zijn opgenomen vóór 1 juli 2022, komen deze te vervallen. Dit geldt dus niet voor opgebouwde LFB-uren.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet,

HR

Back To Top