Ga naar hoofdinhoud

Recent onderzoek wijst uit: hoe sterker de wiet, hoe groter de kans op psychose

Dat schrijven wetenschappers onder aanvoering van de Londense psychiater Marta Di Forti onlangs in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet Psychiatry. Als sterke cannabis niet meer verkrijgbaar zou zijn in coffeeshops, zou het aantal psychoses kunnen halveren, schatten de onderzoekers, van 37,9 naar 18,8 jaarlijkse gevallen per honderdduizend inwoners.

Artsen hebben al vaker een link gelegd tussen cannabisgebruik en ­psychische problemen, maar of ­cannabis ook daadwerkelijk tot psychoses leidt, was tot nu toe niet grootschalig onderzocht. In het Lancet-onderzoek weten de wetenschappers dit oorzakelijk verband nu wel aannemelijk te maken, omdat zij ook het effect van de sterkte van de gebruikte cannabis bekeken.

De internationale groep onderzoekers (uit onder andere Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) volgde hiertoe ruim tweeduizend mensen, verdeeld over elf voornamelijk Europese regio’s, waaronder Amsterdam. Negenhonderd van hen waren patiënten die zich voor het eerst met een psychose meldden bij een zorginstantie, zoals ggz of psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.

Deze groep bleek veel vaker cannabis te hebben gebruikt dan een controlegroep van 1200 mensen zonder psychoses. Bijna 30 procent deed dit ­dagelijks, tegen nog geen 7 procent van de gezonde groep. Bovendien was het gebruik van sterke cannabis (wiet of hasj met een thc-gehalte van ten minste 10 procent) onder de patiënten ongeveer twee keer zo groot als in de controlegroep.

Samengenomen berekenen de artsen dat dagelijks cannabisgebruik het risico op psychoses driemaal vergroot, en bij sterke cannabis zelfs vijfmaal. In Nederland is deze kans wellicht nóg groter, schrijven ze, gezien de hoge thc-percentages hier (tot wel 67 procent in nederhasj), door gerichte methodes die worden gebruikt bij de kweek en de verwerking.

Het volledige artikel is hier te lezen.

Back To Top