Ga naar hoofdinhoud

Start samenwerkingsverband WIZ de Bevelanden, DWZ en Zeeuwse Gronden

Vandaag ondertekenden WIZ de Bevelanden, DWZ en Zeeuwse Gronden een bijzondere samenwerkingsovereenkomst. Samen zullen we mensen die moeite hebben om hun dag zinvol in te vullen, ondersteunen om mee te doen in het arbeidsproces. Bij Demontage Werkplaats Zeeland of bij een project van Zeeuwse Gronden kunnen zij positieve ervaring opdoen en hun talenten inzetten en ontwikkelen. We onderzoeken wie uit kan stromen naar werk en voor wie vrijwilligerswerk of dagbesteding ingezet moet worden om weer deel uit te maken van het maatschappelijk proces.

Back To Top