Ga naar hoofdinhoud

Wisseling geneesheer-directeur

Soner Dogan, geneesheer-directeur en psychiater, zal per 30 april 2019 stoppen met zijn werk voor Zeeuwse Gronden. De reden hiervoor is dat andere werkzaamheden van Soner alle aandacht vragen.

Soner heeft de afgelopen jaren zeer ambitieus aan verschillende facetten van de inhoudelijke en formele kant van de zorg gewerkt, waarvoor onze dank groot is, en waarvan we nog vele jaren de vruchten zullen plukken.

Op ons verzoek heeft inmiddels Herman van Nuffel zich bereid verklaard de functie van geneesheer-directeur over te nemen. Herman heeft deze functie al meerdere jaren binnen Zeeuwse Gronden bekleed. We zijn zeer verheugd dat hij opnieuw invulling aan de functie wil geven.

Back To Top