skip to Main Content

E-Health

We hebben bij Zeeuwse Gronden een steeds uitgebreider aanbod aan E-Health: online zorg. Zo zetten we Virtual Reality in als aanvulling op de reguliere behandeling. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen en Zeeuwse Gronden blijkt dat dit een positieve uitwerking heeft op mensen die te kampen hebben met bijvoorbeeld psychoses of een angststoornis.

E-Health staat voor elektronische gezondheid, oftewel zorg via internet. Het is een moderne manier van behandelen. Uit onderzoeken blijkt dat E-health voor een groot deel van de cliënten veel te bieden heeft. Mensen geven aan tevreden te zijn over de mogelijkheden van online behandeling. Net als bij reguliere therapieën staat het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten voorop. Een E-Health-behandeling wordt altijd ingezet naast een persoonlijke therapie (gemengde of ‘blended’ behandeling).

Virtual Reality

Virtual Reality is een manier om in een andere werkelijkheid te stappen. Door een VR-bril zie je een driedimensionale omgeving, waar je als het ware middenin staat. Het voelt dus als de echte wereld. In die wereld kun je leren omgaan met lastige (sociale) situaties, natuurlijk met hulp van een behandelaar. In een behandelruimte krijg je een VR-bril en een koptelefoon op. De behandelaar die het proces begeleidt, bestuurt een digitale mens (avatar) en laat deze bewegen en spreken. De behandeling maakt gebruik van het protocol van cognitieve gedragstherapie. Na verloop van tijd zul je de confrontatie met eenzelfde situatie in de werkelijkheid weer aandurven. VR is nog een jong vakgebied binnen de psychiatrie, dat we bij Zeeuwse Gronden sinds 2018 bij bepaalde behandelingen aanbieden. De resultaten zijn echter veelbelovend voor de toekomst.

Karify

Met behulp van het online platform Karify biedt Zeeuwse Gronden modules aan om beter om te gaan met angst- en somberheidsklachten. Deze behandeling is gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie en vindt altijd blended plaats, wat wil zeggen dat je thuis via internet de module volgt, opdrachten maakt en deze daarna tijdens reguliere contacten met je behandelaar bespreekt.

Back To Top