Ga naar hoofdinhoud

Familieleden leveren waardevolle input tijdens familiedag

Op 22 september kwamen familieleden van cliënten bijeen voor de familiedag op de Kraaghoeve. Niet alleen konden zij elkaar ontmoeten, ze kregen ook de kans behandelaren en seniors van de woon- en dagbestedingslocaties te spreken.

Tijdens het eerste gedeelte van de dag stonden verschillende sprekers centraal. Anton Feijtel – bestuurslid Ypsilon Zeeland – sprak over zijn visie op de zorg en ontwikkelingen binnen Zeeuwse Gronden. Margriet Paalvast – projectcoördinator bij MIND – vertelde over het keurmerktraject waar Zeeuwse Gronden aan deel gaat nemen. Dit traject heeft alles te maken met de wijze waarop familie betrokken wordt bij de zorg voor hun naasten. Fenna Oving – sociaal psychiatrisch verpleegkundige – nam de aanwezigen mee in de uitkomsten van haar afstudeeronderzoek omtrent familieparticipatie.

Vervolgens gingen de familieleden, behandelaren en seniors in groepen uiteen om te discussiëren over een zevental thema’s, waaronder ‘samenwerking tussen hulpverleners en familieleden in crisissituaties’, ‘aandacht voor cliënten met meer zorgbehoefte’ en ‘Zeeuwse Gronden over tien jaar’. Eenieder kon aangeven wat al goed gaat en wat anders zou kunnen.

De aandachtspunten die naar voren kwamen door deze discussies en de nabespreking, worden gecommuniceerd binnen de hele organisatie. Er zal nauwkeurig worden bekeken waar verbeteringen mogelijk zijn. Zeeuwse Gronden wil immers zorg bieden die de cliënten, maar ook de familieleden van cliënten, wensen.

Back To Top