Ga naar hoofdinhoud

Terugblik op waardevol symposium ‘Taal in jeugdzorg’

In de jeugdzorg werken veel verschillende organisaties samen. Het is van belang dat zij elkaar goed begrijpen. Tijdens het symposium ‘Taal in jeugdzorg’ op 1 februari in Middelburg stonden we erbij stil of we dezelfde taal spreken in de zorg. 

Matched Care Zeeland organiseerde het symposium, met meer dan tien sprekers. Matched Care Zeeland is een samenwerkingsverband tussen verschillende jeugdzorgaanbieders: De Viersprong, Timon en Zeeuwse Gronden. Matched Care Zeeland ziet het grote belang om met elkaar de juiste taal te spreken. Dat komt de samenwerking met gezinnen en de ketenpartners ten goede. Bijna honderd vertegenwoordigers van verschillende (jeugdzorg)organisaties schreven zich in voor de informatieve middag. Na een lezing van Wim Daniëls (schrijver) namen ze deel aan workshops van Juvent, Jeugdbescherming west, De Viersprong, het Regionaal Expertteam, Timon en Zeeuwse Gronden.

Elkaar opzoeken

Christien van Mol van Tragel woonde het symposium bij en benadrukt de waarde van samenwerking. “We moeten elkaar opzoeken en hulp durven vragen. Gezinnen worden steeds complexer, maar wat is complex? We moeten overleggen en meer samenwerken.” Dat beaamt Paulien van Driel van Stichting Klaver 4. Ze beaamt: “Het is goed om verschillende partijen hier samen te zien. We hebben waardevolle informatie opgehaald.” Haar collega Kitty Huisman is blij met de contacten die ze heeft opgedaan. “Dit symposium rond taal maakt ons bewust dat we verder moeten blijven kijken. Door het ontmoeten van samenwerkingspartners leg je waardevolle verbindingen.” Marieke van den Bergh van de Viersprong vult aan: “Ik werk nog maar een korte tijd in Zeeland. Dit was voor mij dé kans om me op mijn netwerk te concentreren. Nu heb ik een beter beeld van welke ketenpartners er zijn in mijn beroepenveld en bij wie ik terecht kan met mijn vragen. Met de workshop Complexe problematiek verdiepte ik me vandaag ook verder in mijn vak. Ik kijk terug op een waardevolle middag!”

Matched Care Zeeland

Matched Care Zeeland gaat voor maatwerkoplossingen, in overleg met de jeugdige, het gezin en het netwerk. Het gaat steeds om complexe vraagstukken rond problemen in het gezin, of om opvoedproblemen die zich kunnen voordoen als er sprake is van een psychische aandoening of verstandelijke beperking. De insteek is dat jeugdigen thuis veilig moeten opgroeien. Als dat echt niet thuis kan, moeten zij zo thuis mogelijk opgroeien.

Foto: Wim Daniëls (schrijver) gaf een vermakelijke, informatieve lezing over jeugd en taal.

Back To Top