Ga naar hoofdinhoud

Opleidingscoördinator m/v 32 uur

Zeeuwse Gronden is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wij bieden geïntegreerde zorg aan voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, vanuit een samenhangend pakket van wonen, behandeling en dagbesteding. Betrokkenheid van familie vormt een kernwaarde. Zeeuwse Gronden heeft momenteel elf woonlocaties en diverse dagbestedingsprojecten. Dit wordt uitgebreid in andere gemeentes binnen Zeeland.

Binnen ons HR team zijn we op zoek naar een:

Opleidingscoördinator m/v 32 uur

Functieomschrijving

Je maakt deel uit van het stafteam van de organisatie. Met elkaar werken we eraan om collega’s in het primaire proces te ondersteunen, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. In jouw rol als Opleidingscoördinator adviseer en ondersteun je organisatie breed bij de ontwikkeling en uitvoering van het opleidingsbeleid. Jouw initiatieven en verbetervoorstellen dragen bij aan professionaliteit en integratie van opleidingsbeleid in de organisatie. Je werkt daarin samen met in- en externe samenwerkingspartners.

In deze functie heb je een veelzijdig takenpakket en is daarom nooit een dag hetzelfde. Je taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere:

 • Het in kaart brengen en inventariseren van opleidingsvragen en behoeften met betrekking tot bij- en nascholing en het vertalen van de klantvraag naar scholingsplannen;
 • Het plannen, organiseren en coördineren van de beroepspraktijkvorming (BPV) van studenten en het organiseren van stageplaatsen;
 • Het coördineren en verzorgen van trainingen, cursussen en opleidingen en organiseren van na- en bijscholingsactiviteiten;
 • Het voortdurend bewaken en evalueren van de inhoud, aansluiting bij de praktijk en effectiviteit van leer- en ontwikkelmethoden en zo nodig programma’s aanpassen;
 • Het toezien op de juiste uitvoering van scholing door interne en externe opleiders en actie ondernemen bij gesignaleerde knelpunten en problemen;
 • Het coachen, begeleiden en adviseren van de leerlingen en werkbegeleiders ten aanzien van opleiding en stage en het zorgdragen voor deskundigheid door het organiseren van intervisiebijeenkomsten;
 • Het opzetten van opleidingsprogramma’s;
 • Het bewaken en evalueren van de uitvoering en voortgang van leerplannen en het eventueel deelnemen aan beoordelings- en evaluatiegesprekken;
 • Het initiëren en onderhouden van contacten met onderwijsinstellingen en trainers/opleiders in het kader van afstemming, informatieoverdracht en samenwerking;
 • Het opstellen en verstrekken van stage-/arbeidscontracten en studiekostenregelingen;
 • Afhandelen van subsidies omtrent scholing;
 • Bijdragen leveren aan de ontwikkeling van het opleidings- en personeelsbeleid;
 • Aanspreekpunt zijn voor collega’s omtrent HR-zaken.

Wat zoeken wij in jou

 • Afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur richting HR/ MER of vergelijkbaar;
 • Werkervaring binnen HR, bij voorkeur bij een zorginstelling;
 • Kennis van actuele wet- en regelgeving op het gebied van HR;
 • Je bent integer en betrouwbaar;
 • Je bent proactief, communicatief vaardig en administratief sterk;
 • De visie en werkwijze van Zeeuwse Gronden spreken jou aan.

Doorzettingsvermogen heb je in jouw functie nodig bij het implementeren van opleidingsbeleid. Voor het ontwikkelen van dat beleid is het nodig dat je systematisch en ordelijk werkt. Je bent integer wanneer je omgaat met vertrouwelijke informatie van medewerkers en bij het adviseren over het inkopen van opleidingen. Verder heb je een representatief voorkomen wanneer je in gesprek bent met in- en externe contacten.

Dienstverband
We gaan uit van een contract van 32 uur per week. Je start met een tijdelijke overeenkomst, waarna mogelijkheid tot vaste overeenkomst. Werktijden in overleg volgens rooster. Werklocatie is op ons kantoor in Middelburg en Terneuzen, gedeeltelijk thuiswerken is mogelijk.  Bij indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.

Salaris
Inschaling is conform CAO GGZ, afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Geïnteresseerd?
Denk jij dat je voor onze organisatie iets kunt betekenen? Stuur je sollicitatie voor 1 september 2022 naar vacature@zeeuwsegronden.nl.

Meer informatie?

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met de afdeling personeelszaken (HR@zeeuwsegronden.nl).

Back To Top