Ga naar hoofdinhoud

Hulst, Bachlaan

De Bachlaan is gelegen in een rustige buurt vlak bij het centrum van Hulst. De locatie bestaat uit drie woonhuizen. Bachlaan 5 en 7 zijn aan elkaar gekoppeld. Bachlaan 3 staat ernaast. Er is plek voor 11 bewoners. In de woningen heeft de woongroep een gezamenlijke woonkamer en een keuken waar de bewoners samen kunnen koken en eten. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer om zich van tijd tot tijd in terug te kunnen trekken.

De Bachlaan is een locatie waar we 24 uur per dag woonbegeleiding aanbieden voor mensen met een chronisch psychische kwetsbaarheid. Op deze locatie ligt de focus op het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving en dat er niet meer van de bewoners verwacht wordt dan ze effectief aankunnen. Bij de begeleiding ligt de nadruk daarom op het ondersteunen van de dagelijkse woontaken: koken, wassen, boodschappen, schoonmaken en voornamelijk nabijheid en veiligheid bieden. Daarnaast stimuleren we de zelfredzaamheid van de bewoners op onderwerpen als nakomen van gemaakte afspraken, contact maken met familie en het sociaal netwerk uitbouwen.

Van de locatie Bachlaan kunnen vier kamers worden gebruikt voor het ‘logeerproject’. Dit project is in 2017 gestart als een samenwerkingsverband tussen gemeenten, CZ, Zeeuwse Gronden en Emergis. Het ondersteunt de ambulante behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Een verblijf in het logeerhuis werkt veelal opnamevoorkomend, ontlast de familie en heeft een time-outfunctie. Het is een ideale plek om in een paar dagen tot een paar weken tot rust te komen, of juist even onder de mensen te zijn en weer tot iets te komen. Belangrijke aanwezige factoren zijn de 24-uursbegeleiding, de gezinsstructuur, huiselijke warmte, meedraaien in de dagstructuur en de mogelijkheid om aan activiteiten deel te nemen.

Back To Top