Ga naar hoofdinhoud

Zorgprogramma ADHD

Wat is het?

Je herkent vast dat je je aandacht wel eens ergens niet bij kunt houden, slordigheidsfouten maakt of dat je onrustig zit tijdens een vergadering. Maar bij sommige mensen overheerst het gebrek aan concentratie en rust. Zij hebben moeite met het plannen en organiseren van het dagelijks leven. Prestaties in het dagelijks leven, zowel privé als werkgerelateerd, kunnen hier ernstig onder lijden. Dan kan er sprake zijn van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, ofwel ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Kenmerken

 • Aandachts- en concentratieproblemen
  Mensen met ADHD zijn snel afgeleid. Overal zijn prikkels. In de omgeving: je telefoon, de televisie of mensen om je heen. Maar prikkels komen ook vanuit je eigen gedachten. Als je ADHD hebt, dwaalt je aandacht hierdoor snel af. Dit kan ervoor zorgen dat je vergeet waar je mee bezig was, dat je dingen niet afmaakt of steeds begint aan nieuwe activiteiten. Luisteren en iets onthouden is eveneens moeilijk.
 • Hyperactiviteit of overbeweeglijkheid
  Mensen met ADHD voelen zich van binnen vaak onrustig. Sommigen hebben geleerd deze onrust te onderdrukken, anderen laten de onrust door middel van overmatige beweging zien. Bijvoorbeeld door steeds met een pen te tikken, met de benen te wiebelen, met de handen te friemelen of door veel te praten. Vaak is het moeilijk om te kunnen ontspannen.
 • Impulsiviteit
  Iemand met ADHD handelt soms zonder erover na te denken. Mensen in de rede vallen, woorden eruit flappen, ineens van baan veranderen of plots allerlei spullen kopen. Hierdoor kun je mogelijk in de problemen komen.

Sommige mensen met ADHD hebben wel grote problemen hun aandacht ergens bij te houden, maar zijn niet hyperactief. Ze zijn juist opvallend stil, dromerig en passief. Deze vorm van ADHD wordt ook wel ADD genoemd, Attention Deficit Disorder (aandachtstekortstoornis). Anderzijds kan ADHD zich uiten in impulsiviteit en hyperactiviteit zonder aandachtsproblemen.

Hoe wordt het onderzocht?

Door middel van vragenlijsten wordt onderzocht of je kenmerken bezit van ADHD, zowel in je jeugd als nu. De diagnose dient gesteld te worden door een gz-psycholoog of psychiater.

Behandeling

Wanneer er sprake is van ADHD, zal dit een blijvende kwetsbaarheid zijn. Binnen Zeeuwse Gronden heeft de behandeling van ADHD het doel klachten te verminderen en ermee leren om te gaan, zodat bijkomende problemen beperkt en/of voorkomen worden en mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

De behandeling van ADHD kan bestaan uit:

 • Farmacotherapie
  Medicatie is een zeer effectieve manier om klachten door ADHD te verminderen. De farmacotherapeutische behandeling wordt binnen Zeeuwse Gronden verzorgd door psychiaters. Minimaal twee keer per jaar is er contact tussen psychiater en cliënt. Uiteraard wordt deze frequentie opgevoerd bij verandering van medicatie.
 • Psycho-educatie
  Met psycho-educatie leer je wat ADHD voor je betekent. Je krijgt inzicht in wat je goed kunt, waar je ondersteuning bij nodig hebt en hoe je om kunt gaan met lastige situaties.
 • Steunende, structurerende gesprekken
  Ook kun je in gesprek gaan met een behandelaar / Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, die je praktisch leert hoe om te gaan met je problemen.

Familieleden en naasten worden betrokken bij de behandeling, zodat ook zij handvatten krijgen in hoe om te gaan met de problematiek. Zo wordt het ook eenvoudiger voor de cliënt om terug te vallen op een ondersteuningsnetwerk dichtbij huis.

Kwaliteit

Voor alle onderdelen van het zorgprogramma maken we gebruik van de wettelijke kaders en regelgeving van Zeeuwse Gronden. Dit betreft de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Jeugdwet en de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarnaast werken we met een kwaliteitsstatuut, waarin de aanmeld- en behandelprocedure staat beschreven. Iedere cliënt krijgt een hoofdbehandelaar aangewezen en heeft daar in sommige gevallen inspraak in. In de uitvoer van de behandeling kan de cliënt te maken krijgen met meerdere behandelaren, die ieder verantwoordelijk zijn voor hun eigen deel. De hoofdbehandelaar is aansprakelijk voor de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de behandeling. We houden altijd rekening met de autonomie en privacy van de cliënt.

Back To Top