Ga naar hoofdinhoud

Zorgprogramma Trauma (PTSS)

Wat is het?

Een trauma kan ontstaan wanneer je één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt. Denk aan een ernstig verkeersongeluk, een brand, overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Niet iedereen ontwikkelt (blijvende) klachten na het meemaken van schokkende gebeurtenissen. Wanneer de gebeurtenis echter niet goed verwerkt wordt en hierdoor geen plekje kan krijgen, kun je een Post-Traumatische Stressstoornis (PTSS) ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie ook eens op Gezondheidsplein of Wijzijnmind.

Kenmerken

 • Herbelevingen
 • Flashbacks
 • Nachtmerries
 • Schrik- en vermijdingsreacties

Dit alles kan leiden tot problemen in de omgang met jezelf en anderen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je minder controle hebt over je gevoelens en gedrag. Sommige mensen trekken zich terug en worden somber. Anderen worden juist druk en verwachten veel van zichzelf.

Hoe wordt het onderzocht? 

Wanneer je een nare of levensbedreigende gebeurtenis hebt meegemaakt, is het mogelijk dat je hierdoor klachten ondervindt die maar niet overgaan. In gesprek met een gz-psycholoog wordt bekeken welke klachten je ervaart en of de klachten die je ervaart kenmerkend zijn voor een Post-Traumatische Stressstoornis (PTSS).

Behandeling

De behandeling van PTSS kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie
  Met psycho-educatie leer je wat PTSS voor je betekent. Je krijg inzicht in je problematiek en hoe je hiermee om kunt gaan.
 • Equitherapie
  Angst kan een ernstige belemmering vormen om je leven te leiden zoals je wilt. Bij Zeeuwse Gronden bieden we een speciale traumacursus aan waarbij gebruik wordt gemaakt van equitherapie. Je leert om te gaan met je angsten, je bewust te worden van waar je grenzen liggen en dit aan jezelf en anderen duidelijk te maken. Je kunt ook leren je grenzen te verruimen, zodat je leven uitdagender wordt. Lees hier meer over equitherapie.
 • EMDR
  EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR-therapie is een behandelvorm waarbij je de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door jouw therapeut wordt afgeleid met stimulansen. Door middel van EMDR wordt het natuurlijke verwerkingsmechanisme gestimuleerd met als gevolg dat de nare herinnering haar emotionele lading verliest en de gebeurtenis een plek krijgt.
  Lees hier meer over EMDR.
 • Imaginaire Exposure (IE)
  Imaginaire Exposure is een vorm van cognitieve gedragstherapie die gebruikt wordt bij traumaverwerking. Tijdens deze therapie word je door je behandelaar gestimuleerd om de nare herinneringen aan je trauma opnieuw te beleven. Door telkens weer je traumatische gebeurtenis te beschrijven, ga je de herinnering minder vermijden. Zo is er ruimte voor de verwerking. De angst en emoties die met de herinnering gepaard gaan kunnen afnemen. Je krijgt controle over je herinnering.
 • E-health via Karify
  Met behulp van het online platform Karify biedt Zeeuwse Gronden modules aan om beter om te gaan met angst- en somberheidsklachten. Deze behandeling is gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie en vindt altijd blended plaats, wat wil zeggen dat je thuis via internet de module volgt, opdrachten maakt en deze daarna tijdens reguliere contacten met je behandelaar bespreekt.

Kwaliteit

Voor alle onderdelen van het zorgprogramma maken we gebruik van de wettelijke kaders en regelgeving van Zeeuwse Gronden. Dit betreft de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Jeugdwet en de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarnaast werken we met een kwaliteitsstatuut, waarin de aanmeld- en behandelprocedure staat beschreven. Iedere cliënt krijgt een hoofdbehandelaar aangewezen en heeft daar in sommige gevallen inspraak in. In de uitvoer van de behandeling kan de cliënt te maken krijgen met meerdere behandelaren, die ieder verantwoordelijk zijn voor hun eigen deel. De hoofdbehandelaar is aansprakelijk voor de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de behandeling. We houden altijd rekening met de autonomie en privacy van de cliënt.

Back To Top