Ga naar hoofdinhoud

Zorgprogramma Angststoornis

Wat is het?

Iedereen kent wel eens angstige momenten. Maar als de angst van invloed is op je functioneren in je dagelijks leven of zelfs je manier van leven bepaalt, is er sprake van een angststoornis. De angst is niet logisch, duurt langer en komt niet altijd door een bepaalde situatie. Dit soort angsten kunnen het dagelijks leven belemmeren.

Kenmerken

 • Steeds een onrustig en gespannen gevoel;
 • Snel moe;
 • Problemen met concentratie;
 • Verstoorde slaap;
 • Hartkloppingen, zweten;
 • Trillen of beven;
 • Duizeligheid, misselijkheid of buikklachten;
 • Angst om gek te worden of de zelfbeheersing te verliezen;
 • Grote angst om bij anderen te zijn, zonder logische reden;
 • Angst om negatief beoordeeld te worden;
 • Vermijden van gevreesde sociale situaties;
 • Onlogische, duidelijke angst die niet weggaat, door bijvoorbeeld een voorwerp of situatie.

Hoe wordt het onderzocht?

Als je veel last hebt van meerdere kenmerken, praat dan eerst met je huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of specialist. De arts zal je dan kunnen doorverwijzen naar Zeeuwse Gronden.

Behandeling

De behandeling van een angststoornis kan bestaan uit:

 • Cognitieve gedragstherapie
  Cognitieve gedragstherapie bestaat uit twee onderdelen: gedragstherapie en cognitieve therapie. Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van je gedrag om zo de angst te overwinnen. Mensen met angststoornissen gaan dat waar ze bang voor zijn uit de weg. Je hebt de neiging om te vermijden, want je bent bang. Op de korte termijn helpt het ook om te vermijden, want je wordt minder bang. Maar op de lange termijn zorgt dit gedrag ervoor dat je angst blijft voortduren en zelfs groter wordt. Daarom leer je in de gedragstherapie om stapje voor stapje, onder professionele begeleiding, jezelf bloot te stellen aan de dingen waar je bang voor bent. Zo kun je langzaam wennen aan situaties die je moeilijk vindt. We noemen dat ‘blootstelling’ of exposure.
 • Dagbesteding
  Dagbesteding is op verschillende niveaus in te zetten en wordt vastgelegd en geëvalueerd in het behandelplan. Het valt in hoofdzaak in drie delen uiteen: sociaal-culturele dagbesteding, recreatieve dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding. Lees hier meer over onze dagbesteding.
 • Equitherapie
  Je wordt door een equitherapeut in contact gebracht met paarden. Daardoor word je je bewuster van je eigen gevoelsleven en hoe dat beïnvloed kan worden door interactie met de omgeving. Lees hier meer over equitherapie.
 • Creatieve therapie
  Zowel individueel als in groepslessen zoek je naar mogelijkheden om je op creatieve wijze (drama, schilderen of andere expressieve vormgeving) te leren uiten. In het bijzonder wordt deze therapie aan mensen aangeboden die een verstoorde verhouding hebben tot de omgeving en zichzelf, waarbij gezocht wordt naar een non-verbale wijze van communiceren om het contact te herstellen.
 • Beschermd wonen
  Wanneer zelfstandig wonen niet mogelijk is, biedt Zeeuwse Gronden verschillende woonvormen aan:
  – Wonen binnen een wooncluster
  – Zelfstandig wonen met een zorgarrangement
  – Wonen in een groepswoning
  – Zelfstandig wonen met ambulante behandeling
  Lees hier meer over wonen bij Zeeuwse Gronden.

Wat mag je van de ggz verwachten als je last hebt van angstklachten of een angststoornis?
Bekijk het hier

Kwaliteit

Voor alle onderdelen van het zorgprogramma maken we gebruik van de wettelijke kaders en regelgeving van Zeeuwse Gronden. Dit betreft de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Jeugdwet en de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarnaast werken we met een kwaliteitsstatuut, waarin de aanmeld- en behandelprocedure staat beschreven. Iedere cliënt krijgt een hoofdbehandelaar aangewezen en heeft daar in sommige gevallen inspraak in. In de uitvoer van de behandeling kan de cliënt te maken krijgen met meerdere behandelaren, die ieder verantwoordelijk zijn voor hun eigen deel. De hoofdbehandelaar is aansprakelijk voor de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de behandeling. We houden altijd rekening met de autonomie en privacy van de cliënt.

Back To Top